Ook in 2023 zijn er volop kansen voor ondernemers


Voorzichtigheid hoeft niet slecht te zijn. Ook niet bij ondernemen. Integendeel, je moet goed weten wat je doet. Maar die voorzichtigheid moet ook weer niet onnodig belemmerend werken. Het is zoeken naar de juiste balans. Dat geldt niet alleen voor ondernemers, het gaat net zo goed op voor banken en andere financiers. Dat is onder meer te zien aan terughoudendheid bij bevoorschottingen door banken.

Of ondernemers echt gas terugnemen wegens de volgens velen naderende recessie, waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Ook in 2023 zijn er volop kansen voor goede ondernemers. Wij merken bij NLInvesteert over het algemeen nog niet veel van voorzichtigheid bij ondernemers, afgemeten aan het aantal aanvragen. Sterker nog: ik denk dat we het in 2023 juist nóg drukker zullen krijgen. Misschien wel juist als gevolg van de voorzichtigheid bij banken. Daar laten ondernemers met een goed plan of bij aantrekkelijke kans zich niet door tegenhouden, en dus gaan ze op zoek naar alternatieven.

Goed, onderbouwd verhaal

Vervolgens komt het op onze creativiteit aan om de financieringsaanvraag goed te kunnen plaatsen. Want ook wij werken met diezelfde banken en andere financiers samen – al weten we nog meer bronnen te vinden en aan te boren. Voor een goed, degelijk plan van een betrouwbare ondernemer is eigenlijk altijd een oplossing te vinden, is mijn ervaring. Voorwaarde is wel dat je het verhaal goed onderbouwt, met een gezonde exploitatie. Met cijfers, met visie en op een manier die financiers en investeerders aanspreekt. Laat dat nu juist ons pakkie-an zijn…

Dromen helpen waarmaken

Vaker nog dan voorheen zal het wenselijk zijn om combinaties van financieringen samen te stellen. Bijvoorbeeld als de bank zegt wel bereid te zijn om te helpen, maar nu slechts in de helft van het bedrag kan voorzien van wat ze vroeger deden. Zo ontstaat een financieringstekort. Voor dat deel zoeken wij bij een passende invulling door andere partijen.
Het afgelopen jaar gebeurde het al een aantal keer dat wij door een bank werden gebeld met de vraag of we in zo’n situatie konden bijspringen om de aanvullende financiering voor hun klant te regelen. Dat laat zien dat banken hun zakelijke klanten heus nog willen helpen én dat wij een goede relatie met hen hebben. We hebben hetzelfde doel: ondernemers helpen hun dromen waar te maken.

Coronasteun terugbetalen

Ondertussen krijgen bedrijven die staatssteun hebben ontvangen tijdens de coronapandemie, te maken met de afhandeling daarvan. Moeten ze NOW of TVL terugbetalen? Hoe zit het met uitgestelde belastingen? Over het algemeen gaat de Belastingdienst daar zeer redelijk mee om. De overheid heeft er geen enkel belang bij na de pandemie alsnog ondernemingen de nek om te draaien.

Een ondernemer die goede afspraken heeft met de Belastingdienst, staat trouwens sterker als hij financiering zoekt: er spreekt vertrouwen uit van de kant van de Belastingdienst in de klant en die afspraak biedt zekerheid. Daarmee scoor je extra punten bij financiers.

Beter voorbereid
2023 wordt een interessant jaar. Heb je plannen als ondernemer waarvoor je financiering nodig hebt, maak dan tijdig een afspraak. Als je bij voorbaat weet wat er wel of niet mogelijk is, kun je je beter voorbereiden en slagvaardiger te werk gaan als het zo ver is. Mail me gerust: gboer@nlinvesteert.nl.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een heel mooi, ondernemend 2023!

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl