De financiële impact van Corona


De impact van het Coronavirus op onze maatschappij en economie is groot. Hoewel we de volle omvang nog niet kennen, vraagt de situatie om nu te acteren. Zodat we ons tijdig kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat is de korte termijn. 

Tegelijkertijd is onze focus gericht op continuïteit, de lange termijn. We weten niet hoe lang het virus impact heeft en hoe groot de schade zal zijn. Toch ligt onze focus op de tijd er na; we gaan er met elkaar doorheen en daarna willen we ook met elkaar weer door. Met de ondernemers die we hebben gefinancierd. En met onze investeerders en financiers die middelen hebben toevertrouwd aan deze ondernemers om hun plannen waar te maken.

Wilt u meer weten over het anticiperen op de uitbraak van het Coronavirus, het verruimen van uw liquiditeitspositie en het overbruggen van deze lastige periode? Lees dan onze pagina over corona en financiering.


Corona – inzicht, analyse, opties, keuze

 
Bij de ondernemers die wij in de afgelopen jaren hebben mogen financieren, inventariseren wij de geschatte impact van Corona op de korte en middellange termijn. Er is gisterochtend (16 maart 2020) een enquête uitgestuurd en de eerste resultaten zijn reeds binnen. Met geactualiseerde liquiditeitsinzichten willen we onze ondernemers tijdig en waar nodig direct helpen om continuïteit te borgen. Per bedrijf zullen we samen met de ondernemer en betrokken adviseurs en accountant de mogelijkheden verkennen en implementeren.
 
De impact voor onze investeerders en financiers zullen we zo goed mogelijk en tijdig communiceren. Het is zoeken naar een balans. Ook hier is de focus op continuïteit. Nieuwe en bestaande extra overbruggingsmogelijkheden zullen we aangrijpen om liquiditeitsruimte te creëren waar nodig. Daarnaast is impact op korte termijn op bestaande financieringen niet uit te sluiten. Deze zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een verlenging van de looptijd, een tijdelijke aflossingsstop of andere maatregelen. Alles is er op gericht om de pandemie voor een periode te overkomen en continuïteit voor de langere termijn borgen, voor alle partijen.
 
Mochten er aanpassingen (op handen) zijn bij een onderneming waar u bij betrokken bent, als financier of als investeerder, zullen wij u zo snel mogelijk informeren.


Nieuwe Investeringskansen krijgen aanvullende Corona-paragraaf
 
Bij nieuwe investeringskansen zullen we in een aparte paragraaf de onderzochte “Corona-impact” beschrijven. Zodoende kunnen onze investeerders en financiers deze informatie meenemen in hun financierings- / investeringsafweging. Rekeninghoudend met verschillende scenario’s (omvang en duur pandemie), zal de impact getoetst worden op commercie/verkoop, leveranciers/inkoop, productie/dienstverlening en natuurlijk de liquiditeit van de betreffende onderneming. Volgende nieuwe investeringskansen kunt u deze week verwachten.

Anticiperen op financiële gevolgen Corona


Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de impact van Corona op uw bedrijf, zodat u tijdig kunt anticiperen op de mogelijke gevolgen. Laat uw contactgegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op. U kunt ons ook bereiken op 085-4018 705 of per mail op info@nlinvesteert.nl.


Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl