Bereikbare projectfinanciering!


Nieuwe plannen of aankoop van vastgoed?
Wij organiseren jouw (co-)financiering met een goed onderbouwde aanvraag. 
Indien jouw huisbank niet of maar deels wilt financieren kunnen wij je vaak toch verder helpen. NLInvesteert werkt graag samen met banken om gezamenlijk de beste passende financieringsmix samen te stellen. Het behoort ook tot de mogelijkheid om een dergelijke financiering geheel zelfstandig voor je te organiseren. Heb je een rendabel onroerend goed project voorhanden zoals een woningbouwproject of kun je panden kopen en doorverkopen? Dan is een bancaire financiering over het algemeen een lastige zaak. Met een gedegen plan, lukt het bij NLInvesteert wel.

Van belang is om de risico’s goed in beeld te brengen. Bij projectfinanciering onderkennen we verschillende risico’s zoals onder andere het bestemmingsrisico, het realisatierisico en het afzetrisico.  Zijn deze risico’s goed afgewogen en acceptabel? Dan zijn er mogelijkheden voor projectfinanciering. NLInvesteert heeft een netwerk aan investeerders die voor jouw de financieringsbehoefte kunnen invullen. Zelfs bij een hogere risicograad zijn investeerders bereid te financieren, uiteraard tegen een passend rendement. Delen in de projectwinst is hier onderdeel van.

Onze ervaring leert dat de doorlooptijden voor de organisatie van een financiering, afhankelijk van het project, variëren van drie tot zes maanden. Als landelijke organisatie kunnen we voor ondernemers veel betekenen Met onze financieringskennis en netwerk van financieringspartijen in de markt, zijn wij je graag van dienst. Onderscheidend is ons platform met investeerders waarmee we voor jou een maatwerk financiering kunnen organiseren.


Heb je ook een financieringsvraag?
Je bent van harte welkom. 
Neem vrijblijvend contact op:

drs. J.P.M. de Kleijne
Regiodirecteur Oost-Brabant
Mail: jdekleijne@nlinvesteert.nl

Of bezoek onze website voor de specialist in jouw regio: www.nlinvesteert.nl 

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl