KNN Cellulose is voorbeeldproject in transitieagenda rijksoverheid


In 2017 hielp NLInvesteert het bedrijf KNN Cellulose aan kapitaal â€‹om nóg meer wc-papier uit rioolwater om te kunnen zetten in bruikbare grondstof voor nieuwe producten. Het bedrijf doet dat onder de noemer Cellvation® in samenwerking met de waterschappen. Inmiddels voert de rijksoverheid KNN Cellulose in de nieuwe Transitieagenda op als voorbeeld voor een circulaire economie. Daar zijn we trots op!


'Circulaire economie' staat voor een economisch systeem waarin de herbruikbaarheid van grondstoffen gemaximaliseerd is, terwijl waardevernietiging geminimaliseerd is. KNN Cellulose is op dat gebied (samen met partners) ​heel innovatief, met haar procedé om gebruikt wc-papier uit rioolwater te zeven en het in de vorm van cellulose weer aan te bieden als grondstof.


Directeur regio Noord-Nederland Gerrit van Yperen van NLInvesteert wist in 2017 een aantal relevante partijen en fondsen bij elkaar te brengen om de uitbreiding van KNN Cellulose te financieren. Een belangrijk moment voor het bedrijf. Door de kapitaalinjectie kon KNN Cellulose haar voorhoedepositie houden in de verandering van de economie van een lineaire (gebruiken en weggooien) naar een circulaire economie (zoveel mogelijk hergebruiken).


Transitieagenda verandert economie

Voor die verandering van de economie presenteerde het kabinet onlangs de Transitieagenda. Die stelt dat in Nederland in 2050 op vijf gebieden sprake moet zijn van een circulaire economie: biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en consumptiegoederen.


In de deelagenda voor biomassa en voedsel schrijft portefeuillehouder staatssecretaris Stientje van Veldhoven over 'biobased producten'. Daar hoort het cellulose dat KNN Cellulose terugwint uit rioolwater ook bij. Het document toont een foto van een project dat KNN Cellulose mede ontwikkelde​ en dat internationaal ​ veel aandacht kreeg in de afgelopen tijd: het verwerken van teruggewonnen cellulose als bindmiddel in een nieuw geasfalteerd fietspad in Friesland.


'Van afval naar asfalt', kopt dit deel van de Transitieagenda. Over het werk van KNN Cellulose staat er: "Tussen Leeuwarden en Stiens is een stuk snelweg aangelegd, waarin uit rioolwater teruggewonnen wc-papier is verwerkt. (...) Het (...) zeefgoed bestaat voor het grootste gedeelte uit cellulose. Door dit teruggewonnen materiaal toe te passen als verdikkingsmiddel in asfalt, wordt van afvalwater weer een grondstof gemaakt en een bijdrage geleverd aan de circulaire economie".


Respect voor mens, milieu en maatschappij

Gerrit van Yperen: "Toen ik de mensen van KNN Cellulose leerde kennen, was ik meteen onder de indruk van hun vondst. Het was mooi om KNN Cellulose aan financiering te helpen. Maatschappelijk is dit heel relevant De circulaire economie is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. Daar helpt NLInvesteert graag aan mee".


"Wij zijn blij dat we met steun van NLInvesteert onze financiële behoeften konden dekken", blikt KNN Cellulose-directeur Erik Pijlman terug. "Maar daarmee zijn we er nog niet. In samenwerking met andere partijen gaan we deze markt verder ontwikkelen. We hebben nationaal en internationaal al contacten met belangstellenden. Dat we nu in de Transitieagenda staan, is voor ons een stimulans en een bevestiging dat we de goede koers te pakken hebben".


Ook innovatief bezig en behoefte aan ontwikkelingskapitaal? Neem contact met ons op: info@nlinvesteert.nl

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl