Rode cijfers maken je niet kansloos bij financiering Jan_de_Kleijne


De ondernemers die ik help, zijn met hun financieringsvraag vaak afgewezen bij de bank, of de voorwaarden van de bank zijn erg zwaar. Ik kijk of het anders kan. Dat maakt mijn werk spannend. Je wilt geen kansen missen, maar je wilt ook geen blunders begaan.

Stel, je bent een goede ondernemer maar je zit in een moeilijke markt. Je hebt een jaar met verlies gedraaid, en daar heb je conclusies aan verbonden. Je organisatie veranderd, nieuwe markten gezocht, je concurrentiepositie verbeterd: noem maar op. Uit alles blijkt dat je weliswaar rode cijfers schreef, maar toch een goede kijk op de zaak hebt. Die ook perspectief biedt.

In zo'n situatie valt het niet mee om bij een bank een financiering te krijgen voor je nieuwe plannen. Ik maakte dat een poosje geleden zelf mee met een ondernemer. Hij kwam uit de situatie die ik hierboven schets, en liep bij de bank tegen een muur aan met zijn financieringsvraag.

Uit de cijfers bij zijn aanvraag bleek dat hij wat mindere jaren achter de rug had. In zijn ondernemersplan werden die verder onvoldoende toegelicht. Ik heb het uitgezocht, en aan de bank toegelicht welke maatregelen die ondernemer genomen had om weer winstgevend te worden. De bank keurde vervolgens de financiering goed, en het bedrijf draait nu weer mooie winsten! 


Succes is: goede voorbereiding
Als die ondernemer niet doorgepakt had door bij mij aan te kloppen, was het allemaal niet gelukt. Het succes van een project is vooral: goede voorbereiding, goede analyse van de cijfers en van de plannen, en een goede presentatie. Een mooi spreadsheet is niet genoeg. De ondernemer moet een goed verhaal hebben. Als je dat goed presenteert, vergroot je de slagingskans.

Spannend blijft het altijd, vind ik. Je weet nooit hoe een ondernemer zich in de toekomst gedraagt, of hoe de markt zich ontwikkelt.

Ik heb wel veel ervaring. Op het hoofdkantoor van de Rabobank heb ik jarenlang de financieringsaanvragen begeleid waarvan de lokale banken vonden dat er muziek in zat, terwijl de aanvragen op landelijk niveau afgewezen werden.

Ik ging dan in gesprek met de ondernemer. Als ik van mening was dat er toch een goed plan lag, droeg ik het alsnog voor ter financiering. Nagenoeg alle aanvragen die ik behandeld heb, zijn alsnog gefinancierd door de Rabobank. Ze zijn ook allemaal gaan renderen.


Proactief optreden
Na zes jaar Rabobank ben ik twintig jaar geleden een eigen onderneming gestart in fiscale dienstverlening en coaching van ondernemers bij financieringsaanvragen. Sinds kort ben ik aangesloten bij NLInvesteert. Wat we bij NLInvesteert doen, past bij wat ik de afgelopen jaren gedaan heb.

Ik ben gewend proactief op te treden. Vaak zie je dat als het wat minder gaat, een ondernemer te laat naar de bank stapt om zijn liquiditeitspositie te verbeteren. Ik zeg: neem tijdig maatregelen en ga op tijd met de bank praten. Want ook als je liquiditeitspositie niet goed is, kun je nog wel een goed bedrijf hebben! Die visie werkt, merk ik. Gedurende de hele kredietcrisis is geen van mijn klanten failliet gegaan. 


Risico's nemen
In dit werk moet je risico durven nemen. Als je alles maar afwijst wat niet meteen overtuigend is, kom je niet verder. Tegelijk geldt: ik wil geen kansen missen, maar ik wil ook geen blunders begaan. Ik wil ondernemers helpen hun plannen te realiseren, maar ik heb ook verantwoordelijkheid voor banken en investeerders die hun geld terug willen zien.

Als ik zie dat een plan niet haalbaar is, vertel ik dat aan de ondernemer. Ik vind dat ik ook de taak heb hem te beschermen. Soms groeit een bedrijf bijvoorbeeld te hard. De organisatie groeit niet mee, en dan kan het fout gaan. Dat moet je benoemen.

Ik let ook op de gezinsomstandigheden van de ondernemer. Wat heeft hij geregeld voor zijn partner? Wat gebeurt er als de ondernemer wegvalt? Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden.

Als ik twijfel over een aanvraag, kan ik altijd terecht bij mijn collega's. Dat is het mooie van NLInvesteert. Samen weten we meer! 


Heeft u ook een financieringsvraag vanuit een ongemakkelijke positie? Wilt u daarover komen praten? U bent van harte welkom. Bel of mail voor een afspraak: Jan de Kleijne, jdekleijne@nlinvesteert.nl, 06-12 55 66 65