Schermafbeelding 2017-02-01 om 11.14.562017 is het jaar waarin we “de koers hard maken” in de markt voor cofinanciering. Alternatieve financieringsvormen (publiek/privaat, aandelen/achtergestelde leningen) leveren een cruciale bijdrage aan het risicodragend vermogen van ondernemingen. We bevinden ons momenteel in een periode van economisch herstel. Juist nu is er behoefte aan meer risicodragend vermogen om groei te kunnen financieren én om aanvullende bancaire financiering aan te kunnen trekken. Hoe meer (alternatieve) financiering, hoe meer groei er waargemaakt kan worden, hoe robuuster de economie.

De omvang van alternatieve financiering is echter nog gering. Om op landelijk niveau écht bij te dragen aan de MKB-economie moet het volume van miljoenen naar miljarden. Daarvoor zijn er wat mij betreft drie dingen nodig:

1. Krachtenbundeling

Daarmee bedoel ik: gericht consolideren in het landschap van alternatieve financiers. Sinds 2014 zijn er tientallen initiatieven als paddenstoelen uit de grond gekomen. Op details allemaal anders. Maar van wat meer afstand sterk vergelijkbaar. De slagkracht van de meeste (vaak in zichzelf goede) partijen in de jonge en onervaren markt van alternatieve financieringen is te beperkt. De meesten blijven laagvliegen. Onbekend maakt onbemind, geldt voor velen. Consolidatie is nodig om de krachten te bundelen. Dat leidt tot krachtige merken met een scherp profiel, die herkenning oproepen bij de MKB-ondernemer. 

NLInvesteert zal in 2017 waardegedreven zoeken naar haar bijdrage aan deze consolidatie in de markt en haar merk stevig positioneren.

2. Iedere schoenmaker zijn eigen leest 

Dat wil zeggen: ieder zijn eigen rol in het nieuwe financiële ecosysteem. Dit nieuwe systeem vraagt om scherpe profilering van bestaande en nieuwe partijen. Met een logische rolverdeling. Traditionele spelers (m.n. banken) zijn op zoek naar modellen om het MKB efficiënter te bedienen. Tegelijkertijd wordt financieren juist complexer. Het vraagt meer maatwerk, omdat één financieringsvorm vaak niet meer voldoet en er dus cofinanciering nodig is.

Efficiëntie en maatwerk lijken moeilijk met elkaar te combineren. Toch denk ik dat het kan; door twee rollen te onderscheiden. De eerste is die van verstrekkers van financiering, met een efficiënte procesvoering. De tweede is de rol van regisseurs van financiering. Zij zijn dicht op ondernemers georganiseerd, dragen (gestapelde) financieringsoplossingen aan en voeren namens de klant de regie over de realisatie van de cofinanciering.

Dit vraagt van verstrekkers om klanten door te verwijzen naar financieringsregisseurs. Die moeten op hun beurt bereid zijn zich maximaal aan te sluiten op de processen van de betreffende partijen. 

NLInvesteert zoekt nadrukkelijk de samenwerking met banken, lease- en factormaatschappijen. Wij verstaan de kunst van het combineren van kapitaalsoorten, traditioneel en alternatief. We sluiten daarbij graag aan op de processen van verstrekkers. Niet alleen in het acquisitieproces, maar ook in de beheerprocessen.

3. Eerst kwaliteit, dan snelheid

Halfbakken oplossingen leveren verlies op voor iedereen. Iedere partij die snel en transactiegericht gewin nastreeft, levert alleen maar valse groei in de opkomende markt van alternatieve financiering. Omdat financieringsoplossingen veel te taakstellend worden gemaakt en ondernemers vervolgens gebukt gaan onder de lasten ervan. Het is ook valse groei omdat er te grote risico’s worden genomen, vooral met gelden van private investeerders en particuliere spaarders. Vroeg of laat leiden die risico's tot onevenredig veel ‘defaults’ (achterstanden in betalingen). Dat doet afbreuk aan het vertrouwen in de alternatieve financieringsmarkt. Groei moet. Maar wel gecontroleerd, met de kwaliteit voorop.

NLInvesteert bouwt gestaag verder aan haar marktbereik. Het kloppend hart van onze dienstverlening is actief risicomanagement gecombineerd met oplossingsgericht denken en handelen, ten behoeve van de ondernemers die wij begeleiden. Vanuit die expertise krijgen wij ook het vertrouwen van onze partners en investeerders. We groeien naar 15-20 regio’s in het land. Ieder van deze regio’s bouwt vervolgens weer haar eigen team. Overkoepelende zaken zoals risicobeoordeling en -beheer, platform en IT, marketing & communicatie worden door de centrale support office uitgevoerd. Zo organiseren we onszelf dicht bij de ondernemer in de buurt, houden we onze afstemming eenvoudig en borgen we kwaliteit vanuit gezamenlijk overeengekomen standaarden.

NLInvesteert gelooft in bereikbare financiering voor het MKB. Daarom organiseren wij zakelijke financiering ook bij u in de buurt. Bedrijven kunnen zich blijven ontwikkelen, een breed spectrum van financiers levert haar bijdrage en private investeerders ontvangen een passend rendement.

Ik praat graag verder over de ontwikkelingen in het MKB-financieringslandschap. U ook? Neem dan contact op via dtakke@nlinvesteert.nl.

 

FD_landschap_Cap_dec16