Anthony 3100 miljoen voor Amsterdam!

Voor veel mensen gaat investeren over rendement en risico. Dat zal ook zo blijven. Maar ik denk bij investeren ook aan impact maken. Om geld van investeerders bij te laten dragen aan maatschappelijke ontwikkeling. 

Ik ben halverwege 2016 bij NLInvesteert begonnen als regiodirecteur Amsterdam. Het eerste halfjaar heb ik mij vooral beziggehouden met de wijze van werken van NLInvesteert. Ik ben ook zelf betrokken geweest bij een aantal financieringsvraagstukken van ondernemingen. 

Dit jaar ga ik de organisatie van NLInvesteert in de regio Amsterdam opbouwen. Naast huisvesting betekent dit ook personele uitbreiding. Daar hoort verder een forse ambitie bij! 

Regionaal investeringsplan

Ik geloof in investeren met impact. En dan bedoel ik: het realiseren van meetbare doelstellingen op sociaal en maatschappelijk terrein, naast het genereren van financiële opbrengsten.

Op dit moment werk ik aan een regionaal investeringsplan van NLInvesteert voor de regio Amsterdam. Met dit plan wil ik betrokkenheid krijgen van regionale investeerders die fondsen beschikbaar kunnen stellen voor de regionale doelstellingen van NLInvesteert. Door samenwerking met verschillende partijen in de regio kunnen we een grotere regionale impact bereiken. 

Doelstelling: 100 miljoen

Mijn doelstelling is om partijen bereid te vinden om €100 miljoen in de regio te investeren via NLInvesteert. Die investeringen moeten gericht zijn op projecten die op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van deze regio. Primair richt ik mij daarbij op regionale fondsen en investeerders.

Hoe gaan we dat doen? Op basis van het commitment van investeerders zullen wij investeringsaanvragen van ondernemingen beoordelen. Belangrijke criteria daarbij zijn:

  • Innovatie
  • Werkgelegenheid
  • Circulaire economie (hergebruik grondstoffen en materialen)
  • Mobiliteit 

Geld nuttig maken 

De principes van circulaire economie zijn ook toepasbaar op financiële systemen. In de economie zie je dat vermogen zich ophoopt op bepaalde plekken in het systeem. Zaak is om dit geld weer bij te laten dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Ondernemingen en ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. NLInvesteert kan de schakel zijn tussen vermogende partijen en ondernemers. We kunnen erop toezien dat investeringen leiden tot een duurzame regionale impact bij de juiste ondernemingen. 

Spannend, leuk en uitdagend

Amsterdam mag zich sinds 2016 Europese hoofdstad van innovatie noemen: the iCapital. Amsterdam focust hierbij net als andere wereldsteden op de thema’s nieuwe economie, sociale innovatie, mobiliteit en circulaire economie. Deze thema’s zijn dus ook voor NLInvesteert leidend bij investeringskeuzes.

De metropool Amsterdam reikt trouwens verder dan de Dam en het Leidseplein. Vanuit economisch perspectief is het beter te kijken naar de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economische sterke regio’s. Om in deze regio NLInvesteert te vertegenwoordigen is spannend, leuk en uitdagend!

Voorbeeldproject: 'Online Seminar'

Ter afsluiting van deze blog een goed voorbeeld van een onderneming die past bij de ambities van NLInvesteert en de regionale speerpunten van Amsterdam.

Ik noem hier graag het werk van Online Seminar. Dat is een bedrijf dat seminars of presentaties live online uitzendt. Bedrijven kunnen bij Online Seminar alles krijgen wat ze nodig hebben om hun product of visie via een professionele presentatie uit te leggen aan hun publiek.

Inmiddels hebben wij twee enthousiaste investeerders aangetrokken voor de buitenlandse expansie van Online Seminar. Ook banken hebben hun interesse getoond.

Een mooi voorbeeld van cofinanciering en samenwerking tussen NLInvesteert en onze opdrachtgever. Maar vooral: een onderneming met regionale impact!

Mocht u als investeerder geïnteresseerd zijn: u kunt zich nog aanmelden. Eerst meer weten? Kijk hier een webinar over Online Seminar. 

Contact

Ik spreek graag verder over de regionale ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam en hoe cofinanciering daar een bijdrage aan levert met financiële én maatschappelijke impact! U kunt mij bereiken via ahoogeveen@nlinvesteert.nl