Ruilof van Putten versterkt team NLInvesteert

Ruilof van Putten (48), directeur Bedrijfsfinancieringen NLInvesteert


Professioneel, loyaal, transparant

Op 1 januari start Ruilof van Putten als directeur Bedrijfsfinancieringen bij NLInvesteert. Hij komt van ABN-AMRO, waar hij 25 jaar ervaring opdeed in kredietverlening in de commerciële markt.

De initiatiefnemers van NLInvesteert (www.nlinvesteert.nl) hoefden niet lang te zoeken naar hun directeur Bedrijfsfinancieringen. Ze kenden hem al omdat ze eerder zaken met hem deden. Toen NLInvesteert behoefte kreeg aan iemand met een bancaire achtergrond, was de verbinding met Ruilof van Putten snel gemaakt.


Wat wordt je taak bij NLInvesteert?

"Ik word verantwoordelijk voor de financieringskant. Het gaat vooral om risicomanagement. De beoordeling van financieringsaanvragen, het beheer van de financieringsportefeuille, het begeleiden van de bedrijfsprocessen en reputatiemanagement. Ik heb 26 jaar ervaring. Ik heb altijd aan de commerciële kant van kredietverlening gezeten. Het vormt de rode draad in mijn cv".

Er is wel veel veranderd in die sector.

"Ik moet inderdaad een verandering in mijn denken ondergaan. Waarom is NLInvesteert zo'n goed initiatief? Omdat onze kerncompetentie is: verbinding leggen tussen ondernemers die geld nodig hebben en ondernemers die geld over hebben. Wij zijn de verbindende factor, vanuit een neutrale positie. Een bank kan die verbindende factor niet zijn. Omdat ze zelf financier is. Als de gefinancierde onderneming moeite krijgt met betalen, heeft de bank een probleem. Als spaarders hun geld weghalen bij de bank, heeft de bank een probleem. NLinvesteert heeft een neutrale positie. Die onafhankelijke positie past bij het nieuwe financieren. NLInvesteert stapelt financiers. We verzorgen cofinanciering in de breedste zin van het woord, we zetten het hele palet aan financieringsmogelijkheden in: bancair/alternatief, equity/leningen, privaat kapitaal en publieke fondsen. Zo creëren we een pot om een bedrijf te financieren. Omdat je daarbij verschillende partijen nodig hebt, heb je ook een regisseur nodig".


Waarin onderscheidt NLInvesteert zich van andere dienstverleners op dit gebied?

"NLInvesteert onderscheidt zich van andere dienstverleners door de regionale netwerken, waarin ondernemers en investeerders aan elkaar verbonden worden. De manier waarop we dat organiseren is uiterst professioneel. Met deskundige mensen. Die zelf ook ondernemend zijn. Onze tweede belangrijke toegevoegde waarde is de blijvende betrokkenheid. We blijven een ondernemer met een financiering ondersteunen. We zijn loyaal en zorgen er voor dat de investeerders en financieringspartijen open en transparant geïnformeerd worden. Voor de ondernemer en voor de financier moet alles wat er gebeurt helder zijn. Beiden krijgen alle informatie die ze nodig hebben".


Welke ontwikkeling voorzie je voor NLInvesteert?

"Ik hoop dat NLInvesteert dé onafhankelijke regisseur wordt voor de financiering van het MKB. Dat we de niet-weg-te-denken intermediair worden op dit gebied."


Waarom denk je dat NLInvesteert die positie kan verwerven?

"De laatste paar maanden heb ik het bedrijf van dichtbij bekeken. Als je het verhaal van NLInvesteert aan mensen vertelt, wordt dat met veel sympathie ontvangen. Er zijn ook al een aantal transacties gedaan. Het werkt in de praktijk. In 2016 gaan we het verder uitrollen en opschalen. Iedereen voelt de sympathie voor het initiatief".


LOKAAL INVESTEREN

"De toegevoegde waarde van ons model is ook dat een lokale investeerder of oud-ondernemer een bedrijf kan financieren dat hij al kent. Het is cofinanciering vanuit de regio. We benutten bestaande lokale netwerken en versterken de regionale economie. Bij ons kun je vanaf 2500 euro deelnemen. Je kan dit werk met hele grote investeerders doen, dat is ook goed. Maar het is ook wel heel erg mooi dat een lokale investeerder of een oud-ondernemer op deze maner zelf verschillende bedrijven kan kiezen waar hij geld instopt. En dat hij die ondernemer ook kent. Dat geeft binding. Als je investeert, vind je het plezierig om te zien waar je geld heen gaat".


Zijn de economische vooruitzichten gunstig voor bedrijven als NLInvesteert?

"Het verschilt per sector. Als je kijkt wat er de laatste tijd is gebeurd met grote retailketens, kan je terughoudend worden. Maar het geeft vooral aan dat de economie in een transformatie zit. Je moet als bedrijf blijven veranderen. Daarom groeit ons bedrijf ook. De verandering in financiering gaat doorzetten. Onze financiële sector loopt meestal achter op Amerika. Daar is dit fenomeen van investeerders verbinden met ondernemers al heel gewoon. In Amerika gaat 80 % van de financieringsbehoefte buiten de banken om. In Nederland is dat nog maar 20%".


Je bent ook dominee. Is dat een plus of een min als je in deze sector werkt?

"Voor mij maakt dat niet veel uit. De kernwaarden van NLInvesteert zijn professionaliteit, ondernemerschap, loyaliteit, transparantie en integriteit. Zelf heb ik ook altijd zo gewerkt bij ABN-AMRO. Het imago van de gemiddelde bankier is niet erg positief, maar er zijn veel integere bankiers. In die zin ga ik mijn werk niet anders doen dan ik bij ABN-AMRO deed. Bij NLInvesteert zal ik me wel nog meer betrokken voelen op deze onderwerpen. Omdat ik medeverantwoordelijk ben voor de hele organisatie. Het belang om integer te handelen, transparant en loyaal te zijn wordt nog groter".