Patrick Eppink, Practice Leader Finance van Turner, stelde ons de vraag: “Waarin onderscheiden jullie je van bestaande crowdfunding platforms?”. Een goede vraag, die we onderstaand graag beantwoorden.

Blog NLInvesteert meer dan crowdfunding alleen vs2

Waarop onderscheidt NLInvesteert zich?

Het onderscheid tussen een crowdfundingplatform en NLInvesteert is cruciaal en wel op de volgende drie punten:

 1. NLInvesteert begeleidt ondernemers zowel voor als na de financieringsaanvraag.

 2. NLInvesteert combineert financieringsvormen.

 3. De regionale marktbenadering zorgt niet alleen voor financieel, maar ook sociaal rendement.

Onderstaande een beknopte toelichting op ieder van deze punten.

 1. NLInvesteert begeleidt ondernemers zowel voor als na de financieringsaanvraag.
  Met alleen kapitaal is een ondernemer veelal niet geholpen (en een investeerder trouwens ook niet). Om de kans van slagen van de onderneming te vergroten zorgen wij dat de ondernemer gericht wordt gecoacht. Dat is goed voor de ondernemer en dat is goed voor de investeerders. Vooraf helpen wij de ondernemers hun financieringsvraag zo goed mogelijk te structureren en realiseren we een kapitaalmix tegen de beste voorwaarden. Daarna laten wij de ondernemer coachen door andere ondernemers/experts. Gericht op wat de ondernemer nodig heeft.

 2. NLInvesteert combineert financieringsvormen.
  Door financieringsvormen te combineren levert iedere ingelegde Euro voor alle geldverstrekkers extra waarde tegen een gedeeld risico. Lokale overheden en ontwikkelingsmaatschappijen, banken en private investeerders dragen allemaal bij aan de kapitaalmix die wij zoeken.

 3. De regionale marktbenadering zorgt niet alleen voor financieel, maar ook sociaal rendement.
  Private investeerders geven we de kans om te investeren in hun eigen regio. Wij geloven dat de betrokkenheid op de ondernemer dan groter is. Een investeerder investeert niet in een anonieme organisatie, maar in een bedrijf dat letterlijk dichtbij staat. Dit levert niet alleen de kans op een goed ‘financieel rendement’, maar ook de mogelijkheid om voor de eigen regio van betekenis te zijn. Dat noemen we het ‘sociaal rendement’.

Dank voor het stellen van de vraag, Patrick. Heeft u ook een vraag? Wij beantwoorden die graag! Stel uw vraag door te mailen naar info@nlinvesteert.nl of bel naar 085 401 87 05. Meer weten over de projecten die wij financieren? Bekijk de projecten en investeer!