Ondernemers, investeerders en financiers komen samen bij NLInvesteert.

Bent u ondernemer en heeft u financiering nodig voor uw bedrijf? Dien direct uw aanvraag in.

Achtergestelde lening


Een achtergestelde lening is een leningvorm die wordt gecombineerd met andere leningen die aan een bedrijf worden verstrekt. “Achtergesteld” duidt er op dat bij surseance van betaling of faillissement van een onderneming, eerst de andere leningen worden afgelost en dan pas de achtergestelde lening. Het is dus een leningvorm met een hoger risicoprofiel en daarmee ook een hogere rentevergoeding.

Achtergestelde leningen worden het meest ingezet in combinatie met een bank. Echter ook een cofinanciering met een factormaatschappij, een leasemaatschappij of een institutionele belegger is mogelijk. Om de volledige financieringsbehoefte voor onze opdrachtgevers in te vullen, werken wij ook met achtergestelde leningen. Zodoende zijn enerzijds ondernemers geholpen en kunnen anderzijds investeerders / alternatieve financiers een mooi rendement maken.

Wilt u weten wat voor u als ondernemer de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Voor- en nadelen achtergestelde lening investeerders


De hogere rente maakt het voor investeerders interessant om achtergestelde leningen te verstrekken aan bedrijven. Het hogere risico is de andere kant van de medaille. Investeerders doen er dan ook goed aan om bij het verstrekken van achtergestelde leningen zorg te dragen voor zoveel mogelijk spreiding. Een goed gespreide portefeuille is opgebouwd uit minimaal tien verschillende leningen. Maar nog beter is een spreiding over twintig of meer verschillende leningen aan verschillende bedrijven. Als er dan 10% of zelfs 20% van de bedrijven waaraan leningen zijn verstrekt, niet meer terug kunnen betalen (dit noemen we ‘defaults’), wordt er over de volledige portefeuille toch een positief rendement gerealiseerd.

Voor- en nadelen achtergestelde lening bedrijven


Bancaire financiering blijft voor een onderneming de meest goedkope financieringsvorm. Banken kunnen echter steeds minder vaak in de volledige financieringsbehoefte van een ondernemer voorzien. Dit komt door strengere (kapitaals-)eisen waar banken aan moeten voldoen. Om toch de volledige financieringsbehoefte in te vullen, kan een onderneming er voor kiezen om bovenop de bancaire financiering ook een extra financiering aan te gaan bij een andere partij. Zo lukt het een onderneming dan toch om de volledige financieringsbehoefte in te vullen. In de regel vereist een bank dat een dergelijke lening wordt achtergesteld aan de verstrekte bancaire financiering. Een dergelijke constructie wordt in de markt ook wel een gestapelde financiering, combinatiefinanciering, cofinanciering of pizzafinanciering genoemd.

Hoog rendement bij achtergestelde leningen


De rente die ondernemers betalen voor een achtergestelde lening ligt in de regel op 8%-10%. Investeerders ontvangen bij NLInvesteert gemiddeld een netto rendement (na kosten en defaults) van meer dan 7%. Mede dankzij het beperkt aantal defaults (percentage van de verstrekte leningen dat niet meer wordt terugbetaald), staat NLInvesteert met haar nettorendement bovenaan in de “lijstjes”. Bekijk een volledig en actueel overzicht van onze portefeuilledetails