APOC B.V.

Financiering aankoop motor, landingsgestel, airframe

In het kort

Kredietnemer:

Aircraft Part-Out Company Europe B.V., APOC Project I B.V., APOC Leasing B.V., APOC Trading B.V.

Doel:

Financiering aankoop motor, landingsgestel of airframe

Ondernemer:

De heer M.A.F. Lutje Wooldrik

Financieringsbehoefte:

Streefbedrag EUR 1.000.000,=, minimum EUR 500.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na het eerste jaar, volgens een lineair schema van 24 maanden

Wat vindt NLInvesteert?

APOC is een mooi en zich snel ontwikkelend bedrijf. De gedreven, enthousiaste, ervaren ondernemer en zijn sterk technisch team zijn er op ingericht om het bedrijf relatief snel op te kunnen schalen. Het unieke ondersteunende IT-systeem is hierbij van groot belang en zorgt voor real time inzichten ter ondersteuning van alle sleutelprocessen. Klik hier voor een korte bedrijfsfilm. 

APOC heeft vanwege haar snelle groei een toenemende financieringsbehoefte. NLInvesteert is gevraagd om naast bestaande financiers ook bij te dragen. NLInvesteert heeft goede ervaringen met de ondernemer. Zo werd eind mei via NLInvesteert de aankoop van twee motoren gefinancierd. APOC kreeg een week de tijd om een aankoop te doen. NLInvesteert heeft de funding hiervoor versneld op kunnen halen. In deze korte film vertelt de ondernemer over deze transactie.

APOC is een kapitaalintensief bedrijf dat in combinatie met de sterke groei een relatief lage solvabiliteit heeft. De cashflow op de projecten is echter zeker. Dit is reeds in meer dan twintig voorgaande projecten (aankopen, demontage en volledige verkoop van vliegtuigen) bewezen. Elk project is tot op heden winstgevend (break-even binnen 9-12 maanden) afgesloten en elke projectfinanciering is tot op heden voor de einddatum afgelost.

De gevraagde financiering van EUR 500.000,= tot 1.000.000,= wordt gebruikt voor een aankoop van een motor, landingsgestel of airframe. Er zijn op dit moment diverse aankopen die gedaan worden. Er kan scherp ingekocht worden met “Corona-korting”, waardoor de bruto marge hoger wordt dan de gebruikelijke 30%. De verkoop van onderdelen duurt in de regel 12 tot 18 maanden. Binnen 12 maanden wordt meestal het break even punt bereikt op basis van verkopen. Op het moment dat een gefinancierde asset wordt verkocht zal er een vergelijkbaar asset als onderpand worden gebruikt. Zo hebben investeerders altijd volledige dekking op hun investering op basis van een onderliggend asset.

NLInvesteert houdt gedurende de financiering nauw contact met de ondernemer over de voortgang.

Impact Corona
Inkoop: APOC ervaart dat door de Coronacrisis meer vliegtuigen uit de vaart worden genomen. Dit geeft de onderneming kansen om scherp in te kopen. Hier speelt APOC op in. Zo werden in mei via NLInvesteert reeds aankopen gefinancierd die vervolgens via een lease aan een luchtvaarmaatschappij worden ingezet.

Verkoop: aan de andere kant zullen vliegtuigmaatschappijen door de Corona-impact ook de behoefte hebben om langer door te vliegen met bestaande vliegtuigen en zal er dus ook meer vraag zijn naar gebruikte onderdelen. Belangrijk aspect hierbij is dat onderhoud vaak “kalender gedreven” is en ook in deze tijd moet doorgaan.

APOC verwacht aan zowel de inkoop- als verkoopkant voldoende kansen om door te kunnen groeien. APOC ervaart dat de impact van Corona nieuwe kansen biedt, mits er voldoende toegang blijft tot kapitaal.

Voor meer achtergrondinformatie over de impact van Corona op APOC Aviation, lees de toelichting van de ondernemer zelf hier.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.