Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.

herfinanciering lening winkelcentrum Etten-Leur

In het kort

Kredietnemer:

Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. (topholding)

Doel:

Herfinanciering lening winkelcentrum Etten-Leur

Ondernemer:

De heer C.A.G. Lenferink

Financieringsbehoefte:

EUR 1.775.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar plus een exitvergoeding van 0,25% per maand. Gelet op de looptijd van de financiering komt dit overeen met ca 11% per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

Wat vindt NLInvesteert?

De Lenferink groep is in ruim 30 jaar uitgegroeid naar een grote, ervaren partij op de vastgoedmarkt. De totale portefeuille kent een goede spreiding, zowel qua aard van het vastgoed als ook de regio waarin het vastgoed gelegen is. NLInvesteert is gevraagd om de herfinanciering van een bestaande lening in de topholding te verzorgen. De groep kent een solide financiële positie en de bestaande huurstroom is voldoende voor het servicen van de bestaande en nieuwe financieringsverplichtingen. Voor investeerders biedt dit de mogelijkheid een succesvolle onderneming te financieren met een middellange looptijd tegen een aantrekkelijke vergoeding.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.