Klachtenprocedure NLInvesteert


NLInvesteert wil u als ondernemer, investeerder of financieringspartner, zo goed mogelijk helpen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over onze dienstverlening, kunt u deze natuurlijk bij  ons indienen.

Klachtbehandeling


Een klacht indienen over NLInvesteert kan op twee manieren:

  1. U dient uw klacht in bij de regiodirecteur van de regio waarmee u contact heeft;
  2. U dient uw klacht in bij de landelijke organisatie van NLInvesteert.
Uw klacht is bij ons zeer welkom. Wij willen alleen werken tot volle tevredenheid van onze relaties. Wij zoeken daarom graag samen met u naar een oplossing. Wij zijn een lerende organisatie en zetten uw klacht ook graag in om onze dienstverlening te verbeteren.
Wilt u uw klacht indienen bij onze landelijke organisatie, stuurt u dan een mail naar info@nlinvesteert.nl .

Reactietijd


U kunt binnen een periode van 10 werkdagen een reactie van ons verwachten. 
NLInvesteert is aangesloten bij het Klachtenloket Alternatieve Financiering bij Kifid.
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl