Cijfers eerste kwartaal 2023 NLInvesteert
Vooral kleine bedrijven worstelen met terugbetaling ‘covid-kredieten’
​​​​​​​

MKB-financier NLInvesteert ziet record in aantal kredietaanvragen


Amersfoort, 17 april 2023 – Nederlandse MKB-bedrijven zitten in een heuse credit crunch, merkt financieringsplatform NLInvesteert. Banken hanteren strengere eisen of geven niet thuis. Lenen wordt niet alleen lastiger, maar ook duurder. Andere partijen vullen het gat. “We hebben nog nooit zoveel financieringsaanvragen gekregen als in het afgelopen kwartaal”, stelt directeur Dirkjan Takke.

De oprichter van NLInvesteert zegt het nog nooit zo druk aan het kredietloket te hebben gehad. “We hebben in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 57 miljoen euro aan financiering voor het MKB geregeld, ruim 60% van de financiering was afkomstig van onze investeerders. Ten opzichte van vorig jaar zien we een grote verschuiving van financiering voor vastgoedontwikkeling naar bedrijfsfinancieringen.”

Qua nieuwe opdrachten tekent NLInvesteert een record op. “Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar kregen we opdrachten met een totaal financieringsvolume van meer dan 200 miljoen euro. Dat is een veelvoud van het aanvraagvolume in dezelfde periode vorig jaar. Het is een duidelijk signaal dat veel bedrijven niet meer alleen bij hun bank terecht kunnen; ze zoeken alternatieve en aanvullende manieren voor financiering. We verwachten een sterke groei dit jaar.”

Vraag naar hybride financiering groeit sterk
Het recordaantal kredietaanvragen bij NLInvesteert hangt samen met de steeds nijpender financieringsproblemen voor MKB-bedrijven, ziet ook Takke. Belangenorganisatie MKB-Nederland luidt inmiddels al de noodklok in de media. Ondernemers hebben problemen met solvabiliteit, liquiditeit en oplopende rentes, terwijl er wel investeringen moeten worden gedaan voor bijvoorbeeld de duurzame
transitie en noodzakelijke technologische innovatie.

Takke: “Ook bedrijven die groei willen financieren of moeten herfinancieren hebben dringend kapitaal nodig.” Hybride financiering is dan een oplossing die vaak past. Doorgaans zijn het dan investeerders die met hun lening aanvullend een bancaire financiering mogelijk maken.

Terugbetaling Covid-regeling treft bedrijven als boemerang
Takke ziet dat met name kleinere bedrijven nu worstelen met de terugbetaling van Covid-regelingen. De Belastingdienst gaf bedrijven bijvoorbeeld in de corona-periodebijzonder uitstel van betaling, maar heeft per 1 oktober 2022 om aflossing gevraagd.

“Sommige ondernemingen hebben te veel vertrouwd op die coronakredieten. Datwerd gezien als een soort werkkapitaal; een vorm van goedkoop lenen. Dat ze die kredieten nu terug moeten betalen, drukt zwaar op de liquiditeit van bedrijven. Daarbij komt dat ze nu voor werkkapitaalfinanciering weer een beroep doen op oude kredietlijnen bij banken. Dat past echter lang niet altij

Gemiddeld rendement NLInvesteert blijft hoog
Voor de investeerders bij NLInvesteert bleef het rendement sterk. Het netto-investeringsresultaat steeg naar 8,31% op jaarbasis. Dat was 8,22% eind 2022 en 8,17% in het eerste kwartaal van 2022. Ondanks de economische tegenwind bleef het default-percentage onverminderd laag op 0,39%.Afbeelding: Het gemiddelde netto jaarrendement op de leningenportefeuille van NLInvesteert steeg licht, naar 8,31%.

Voor meer details zie onze portefeuilledetails.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl