Mezzaninefinanciering


Een mezzaninefinanciering of -lening is een vorm van achtergestelde lening. Mezzanine (letterlijk: tussenverdieping) staat als een hybride financieringsvorm tussen geleend en eigen vermogen in. Hoewel een mezzaninelening een externe lening is bij een onafhankelijke financierder, kan het wel fungeren als eigen vermogen. Een bank kan het bijvoorbeeld in haar solvabiliteitsberekening zien als eigen geld. 

Een mezzaninefinanciering kent dezelfde risico's als een achtergestelde lening. In geval van faillissement hoeft de mezzanineverstrekker pas als één van de laatste schuldeisers terug betaald te worden. Bovendien hoeft er niet tussentijds afgelost te worden, de aflossing zal pas op termijn geschieden. Daarnaast zal een mezzanineinvesteerder geen zeggenschap of onderpand ontvangen tijdens de lening. Door dit verhoogd risico wordt een mezzaninefinanciering gekenmerkt door een hogere rente.