Borgstellingskrediet


Een borgstellingskrediet is een zakelijke lening waarbij de Nederlandse overheid voor een deel garant staat. Met een borgstellingskrediet kan er minimaal € 35.000,- en maximaal € 1.500.000,- geleend worden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat doorgaans garant voor 45% tot 80% van het geleende bedrag. Dit kan goed van pas komen wanneer je als ondernemer onvoldoende zekerheden (onderpand) kunt verstrekken. Een borgstellingskrediet verhoogt dan de kans op bancair krediet. Een door de overheid verstrekte kredietgarantie kan ervoor zorgen dat ondernemers tóch die zakelijke lening bij een bank kunnen afsluiten. Voor het deel van de financiering waarvoor de overheid niet garant staat, wordt een andere zakelijke lening afgesloten. Hiervoor moeten dan wel de nodige zekerheden kunnen worden geboden uiteraard. 

Het budget in 2019 voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is € 640 miljoen voor banken en € 25 miljoen voor niet-bancaire financiers. In een aantal gevallen kunnen ondernemers op extra steun rekenen binnen de BMKB. Dit is het geval als de ondernemer wil uitbreiden naar het buitenland, de onderneming startend, of als de investering zich richt op technologische innovatie. 


Voorwaarden borgstellingskrediet

Op het borgstellingskrediet zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
  • Je bedrijf is financieel gezond. 
  • Je bedrijf genereert een jaaromzet tot € 50 miljoen of heeft een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Je onderneming heeft maximaal 250 werknemers (fte) in dienst.
  • Je bedrijf heeft onvoldoende financiële middelen om te investeren.
  • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • Je bedrijf is niet actief in de gezondheidszorg, commercieel vastgoed of land- en tuinbouw.