Venntiv faciliteert innovatie door als sparringpartner en subsidieadviseur op te treden. Voor een kansrijke subsidieaanvraag is een doordacht projectplan noodzakelijk waarin het innovatieve idee helder is vertaald naar de richtlijnen en doelstellingen van de overheid. Die verschillen per subsidie. Venntiv kent de subsidiewereld: de grote diversiteit aan subsidies, wanneer een idee voor welke subsidie in aanmerking komt, welke focuspunten voor een subsidie belangrijk zijn en hoe het idee vertaald kan worden tot een kansrijke aanvraag. Zo is Venntiv de schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om met subsidies meer innovatie mogelijk te maken.

NLInvesteert werkt samen met Venntiv om innovatieve bedrijven ook te kunnen "cofinancieren" met subsidie.