Oost NL, het participatiebedrijf van Oost NV, is de regionale durfinvesteerder in Oost Nederland. Zij stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in HighTech, LifeTech, CleanTech & Energy en investeert tevens in marktfondsen. Naast investeren helpt Oost NL ondernemers met innoveren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.
Oost NL staat voor actief beheer en coaching: participeren in durven en doen. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel investeert Oost NL jaarlijks in ruim 200 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim EUR 290 mln. Zo wordt een mooie bijdrage geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen.