O2 Factoring maakt factoring toegankelijk voor de MKB’er. Men biedt factoring aan ondernemers die een maximale financieringsbehoefte hebben van EUR 500.000,=.  De ondernemer blijft flexibel in welke debiteuren hij overdraagt en hoe lang hij gebruik maakt van de diensten van O2 Factoring. Men rekent uitsluitend een vaste factorfee en een variabele fee. Hier komen verder geen (jaarlijkse) kosten bij. O2 Factoring biedt maatwerk aan en zoekt naar de oplossing die het beste past bij de ondernemer. Hierdoor wordt factoring op afroep mogelijk gemaakt voor de MKB ondernemer.

O2 Factoring; zuurstof voor het MKB.