NL Credit Services

Financing ambitions


NL Credit Services koopt facturen van ondernemers op de dag van facturatie en betaalt binnen 24 uur het volledige factuurbedrag minus vooraf overeengekomen kosten uit. Dit is de Factoring service,  waarbij tevens het volledige kredietrisico en debiteurenbeheer overgedragen wordt. Deze dienstverlening is flexibel doordat ondernemer de keuze heeft één of meerdere debiteuren over te dragen en niet voor lange termijn aan onze dienstverlening gebonden is. NL Credit Services kan in samenhang met Factoring, ook andere financieringsmogelijkheden aanbieden.