Het MKB Fonds Drenthe is een laagdrempelig financieringsinstrument dat zich richt op investeringen en innovaties door het Drentse MKB. Via dit nieuwe (revolverende) fonds stelt de provincie Drenthe kapitaal beschikbaar voor kansrijke initiatieven om zo een extra bijdrage te leveren aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Financiering heeft de vorm van (achtergestelde) leningen en participaties.

Het MKB fonds Drenthe is een initiatief van de provincie Drenthe en wordt uitgevoerd door de NV NOM. NLInvesteert heeft samen met het MKB Fonds Drenthe en ABN Amro reeds een succesvol cofinancieringsproject kunnen realiseren: Elke Plek. Kijk voor meer informatie over het MKB Fonds Drenthe op www.mkbfondsdrenthe.nl