ING is een van de grootste kredietverleners in Nederland en financiert zowel het Midden- en Kleinbedrijf als de grotere corporates. Dit doen we niet alleen, want naast ING zijn er tal van andere kredietverstrekkers waaronder traditionele banken en nieuwe aanbieders van alternatieven voor bancair krediet. NLInvesteert is een van die nieuwe toetreders. ING ziet dat deze aanbieders van alternatieve financieringsvormen zich grotendeels richten op de markt voor het MKB en een aanvulling zijn op bestaande regelingen zoals BMKB en Qredits waardoor kleine en middelgrote ondernemingen meer financieringsmogelijkheden krijgen.

ING onderzoekt actief de mogelijkheden van alternatieve financieringsvormen. We spreken in constructieve sfeer met veel partijen zoals NLInvesteert en staan open voor samenwerking met deze partijen om ondernemers aan financiering te helpen. Daarom werkt ING met NLInvesteert samen om de mogelijkheden van gezamenlijke financiering te onderzoeken. Dit houdt in dat we in gezamenlijk overleg bekijken of ING partijen kan financieren naast de inbreng van meer risicodragend vermogen door investeerders via NLInvesteert.