Zorg Vastgoed Management B.V.

Financiering bouwgrond gezondheidscentrum, wonen met zorg en appartementen

In het kort

Kredietnemer:

Zorg Vastgoed Management B.V. en VB Holding B.V. 

Doel:

Financiering bouwgrond gezondheidscentrum en woonhuizen

Ondernemer:

De heer E.R.G. Venghaus

Financieringsbehoefte:

EUR 6.100.000,=, waarvan EUR 2.500.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7,5% per jaar plus eenmalig 10% over de hoofdsom bij aflossing (uitgaande van de maximale looptijd komt dit neer op circa 14% per jaar)

Betaling rente:

Bij aflossing

Looptijd:

Maximaal 18 maanden, met de optie tot vervroegde aflossing na 6 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

Wat vindt NLInvesteert?

Zorg Vastgoed Management B.V. (ZVM) ontwikkelt gezondheidscentra en brengt deze vervolgens op de markt. De onderneming heeft een stevig trackrecord van inmiddels 17 gerealiseerde projecten.

NLInvesteert is gevraagd voor een nieuw project de financiering te verzorgen. Het nieuwe project betreft de realisatie van een medisch zorgcentrum op het voormalige bedrijventerrein Lucas Bols in Nieuw-Vennep (onder Hoofddorp). Behalve het zorgcentrum zullen er ook 112 woningen worden gerealiseerd.

Investeerders vanuit het NLInvesteert worden uitgenodigd om de aankoop van de bouwgrond mee te financieren. De financiering wordt afgelost uit de verkoopopbrengst van de bouwgrond.

De koopsom voor de grond is EUR 6.100.000,=. De verkoper financiert zelf EUR 3.000.000,=. Informals uit eigen kring van de ondernemer financieren EUR 600.000,=. Aan investeerders via NLInvesteert wordt gevraagd om de overige EUR 2.500.000,= mee te financieren. De looptijd is maximaal 18 maanden. De rentevergoeding bedraagt 7,5% per jaar plus eenmalig 10% bij aflossing.

Investeerders via NLInvesteert krijgen als zekerheid eerste hypotheek op de grond. De huidige executoriale verkoopwaarde van de grond is EUR 5.100.000,=. De Loan-to-Value (LtV: bedrag lening als percentage van de executoriale verkoopwaarde) is daarmee 49%.

NLInvesteert vindt dit een verantwoorde propositie voor haar investeerders. Het project voorziet in een grote maatschappelijke behoefte, in een groeimarkt. ZVM kent bovendien een goed track record en voor de investeerders via NLInvesteert geldt een hoge dekking op basis van de zekerheden.

Impact Corona
De Coronacrisis heeft naar verwachting een geringe impact op de realisatie van het project. De vraag naar dit soort gezondheidscentra en woningen blijft immers groot. Mogelijk dat voor de oplevering een aantal aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Naar verwachting van de ondernemer zal dit geen materieel effect hebben.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.