WBB Expres Tilburg B.V.

Financiering opening express vestiging Tilburg (delivery).

In het kort

Kredietnemer:

WBB Expres Tilburg B.V.

Doel:

Financiering verbouwing en inventaris  t.b.v. opening express vestiging Tilburg

Ondernemer:

Dhr. S. Boers

Financieringsbehoefte:

EUR 350.000,=, waarvan EUR 160.000,= (EUR 50.000,= achtergesteld) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

63 maanden

Aflossingsschema:

EUR 110.000,= wordt vanaf 1 juni 2021 maandelijks annuitair afgelost in 4 jaar, EUR 50.000,= wordt maandelijks lineair afgelost in het vijfde jaar.

Wat vindt NLInvesteert?

De  franchiseketen Wayback Burgers is sinds december 2018 gevestigd in Nederland. Stefan Boers, master franchisehouder Nederland van Wayback Burgers (WBB), is toe aan een volgende vestiging. Naast Breda wordt er nu ook een vestiging geopend in Tilburg.

Overgekomen uit Amerika richt de foodformule zich op eerlijk eten, met kwalitatief goede en versbereide burgers en milkshakes zoals die vroeger (Wayback) gemaakt werden. De locatie Breda is de flagshipstore van de franchisegever in Nederland en is tevens de trainingslocatie die als basis geldt voor de doorontwikkeling van de formule.

Het delivery concept (basis voor vestiging Tilburg) is in Breda winstgevend. Ook de verwachte exploitatie voor de vestiging Tilburg is winstgevend vanaf het eerste jaar. Dit lijkt ons reëel gezien de zeer voorzichtige prognose voor deze vestiging en de benchmark met vestiging Breda. De betrokkenheid, het commitment en de begeleiding vanuit de eigenaren en het management van vestiging Breda, spelen hierin ook een belangrijke rol. De expertopinie van cofinancier Horeca Crowdfunding Nederland, bevestigt ons vertrouwen in de uitbreiding van de formule.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om de start van de tweede vestiging, Tilburg, te financieren middels een lening met een looptijd van 5 jaar en een rentevergoeding van negen procent. 70% van uw investering wordt afgelost in 4 jaar. Circa 30% geldt als achtergestelde lening en wordt in het 5e jaar terugbetaald.

De vermogende aandeelhouder Van der Laan heeft reeds ca. EUR 1.500.000,= geïnvesteerd in de formule en stelt zich hoofdelijk aansprakelijk voor de verstrekte lening. De financiering is door deze aansprakelijkheid volledig gedekt.

Partnerplatform Horeca Crowdfunding Nederland
Deze financiering wordt als cofinanciering verstrekt, in samenwerking met partnerplatform Horeca Crowdfunding. De voorwaarden van de lening en de uitgangspunten op de website van NLInvesteert en Horeca Crowdfunding zijn hetzelfde. Dat geldt ook voor de geboden zekerheden. Dit is middels een intercreditor-overeenkomst vastgelegd. Uitzondering hierop is een extra € 50.000,= die via NLInvesteert achtergesteld wordt verstrekt, waardoor de rentevergoeding voor investeerders ook hoger ligt.

Impact Corona
Corona heeft een negatieve impact op restaurantomzet, maar werkt zelfs stimulerend voor een bezorgformule (vestiging Tilburg). Vestiging Breda kent beide kanten van medaille. Er was reeds een bezorgservice en de vestiging is snel omgeschakeld naar 100% bezorging en afhalen, waarmee een positieve exploitatie wordt gerealiseerd. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.