Driestroomhuis JEballon

Aankoop nieuw gezinshuis.

In het kort

Kredietnemer:

V.O.F. Driestroomhuis JEballon

Doel:Aankoop nieuw gezinshuis
Locatie:Nijmegen
Ondernemers:

Janneke van der Schaaff en Erik Slierendregt

Financieringsbehoefte:

EUR 722.000,=, waarvan EUR 80.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

9% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:5,5 jaar, ingangsdatum is 1 maart 2019. Medio februari 2019 worden de gelden opgevraagd.
Aflossingsschema:Annuïtair, de aflossingen starten per 1 oktober 2019
Financieringspartner:Bank

Wat vindt NLInvesteert?

Driestroomhuis JEballon levert zorg op maat aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een beperking en/of gedragsproblemen. Het gezinshuis wil uitbreiden om meer kinderen op te kunnen vangen. De huidige locatie biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Daarom wordt in Andelst een nieuwe locatie aangekocht. Ondernemers Janneke en Erik zijn toe aan deze volgende stap. JEballon heeft haar activiteiten goed georganiseerd en door de uitbreiding verbetert het exploitatieresultaat. De ondersteuning vanuit de Driestroom ziet toe op continuïteit en kwaliteitsbeheersing.

Vanuit de markt is er een blijvende behoefte aan dit soort plaatsen, daarmee mag verwacht worden dat de bezetting op korte termijn gerealiseerd wordt.

De gevraagde financiering kent de eerste jaren een forsere aflossingsverplichting. Vanuit NLInvesteert hebben wij het businessplan en de prognoses beoordeeld en zijn van mening dat deze een reëel beeld geven. Uit de beschikbare kasstroom zijn de financieringslasten op te brengen.

De gepresenteerde invulling bevelen wij van harte aan. De voorliggende vraag aan financiers en investeerders biedt een aantrekkelijk rendement tegen een aanvaardbaar risico.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.