Van Sabben V.O.F.

Strategische aankoop vastgoed. Loan-to-value: 47%.

In het kort

Kredietnemer:

De heer M.J. van Sabben, onder mede hoofdelijk aansprakelijkheid van Texaco Service Station van Sabben VOF

Doel:Strategische aankoop pand (hotel/restaurant)
Locatie:

Halsteren

Ondernemers:

M.J. van Sabben en J.M. Brocatus

Financieringsbehoefte:

EUR 820.000,=, waarvan EUR 750.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

8% rente per jaar  

Betaling rentePer maand 
Looptijd:60 maanden
Aflossingsschema:Per jaar wordt EUR 18.000,= afgelost, op einddatum wordt de pro resto hoofdsom ad EUR 660.000,= volledig afgelost. Indien de vrije cashflow vanuit het nieuw aan te kopen pand het toestaat wordt er tussentijds extra afgelost. 

Wat vindt NLInvesteert?

De heer Rinus van Sabben heeft al jarenlang een postief track record, zowel als ondernemer alsmede als vastgoedbelegger. Rinus van Sabben is actief in een breed en samenhangend palet van activiteiten.

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de strategische aankoop van het vastgoed, dat aansluit op de locatie waar de ondernemer actief is. De verwachte verhuuropbrengsten uit het aan te kopen vastgoedobject zijn voldoende om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. In de kasstroom uit de andere reeds bestaande activiteiten, is op zichzelf ook al voldoende ruimte om aan de additionele financieringslasten te voldoen.

Ten gunste van de investeerders van NLInvesteert wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand. De marktwaarde van EUR 770.000,= is de getaxeerde marktwaarde na verbouwing. Daarnaast wordt er op ander vastgoed in portefeuille een 2e hypotheek gevestigd. De marktwaarde hiervan is vastgesteld op EUR 810.000,= (recente taxatie ad EUR 2.060.000,= minus de voorbelasting (EUR 1.250.000,=) van de Rabobank).

Met de ruime kastromen in het bedrijf om aan de verplichtingen te voldoen, gecombineerd met de lage Loan-to-Value (LtV – verhouding financiering t.o.v. waarde onderpanden) van 47% en een stevig rendement van 8%, ziet NLInvesteert deze propositie als een zeer aantrekkelijke investeringskans.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.