Ter Veld Boomverzorging

Financiering aankoop woon- en bedrijfslocatie. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

De heer J. ter Veld h/o ter Veld Boomverzorging

Doel:

Financiering aankoop woon- en bedrijfslocatie

Ondernemer:

De heer J. ter Veld

Financieringsbehoefte:

EUR 680.000,=, waarvan EUR 450.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

6% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

Op de lening wordt vanaf 1 oktober 2021 EUR 1.000,= per maand afgelost, het restant wordt ineens afgelost op einddatum vanuit herfinanciering.

Wat vindt NLInvesteert?

Ter Veld Boomverzorging is gespecialiseerd in het rooien en kappen van bomen. Klanten zijn zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. De bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd vanuit Harkstede en vrijwel alle omzet wordt gerealiseerd in de drie Noordelijke provincies. Ondernemer Jarno ter Veld (1999) huurt momenteel twee loodsen voor opslag van het materieel. De mogelijkheid doet zich voor om een geweldige locatie in Harkstede te kopen waar wonen en werken gecombineerd kan worden.

NLInvesteert is met ondernemer Jarno ter Veld in contact gekomen, vanwege de voorgenomen aankoop van de woon- en bedrijfslocatie in Harkstede. Wij hebben Ter Veld leren kennen als een nuchtere, hard werkende ondernemer. Ter Veld kreeg dispensatie om reeds op zijn 16e een specialistische opleiding te starten. Vervolgens heeft hij zijn diploma als European Tree Worker behaald. Vanaf de zomer 2020 richt hij zich fulltime op zijn bedrijfsactiviteiten. Door de jaren heen is een vaste en repeterende klantenkring opgebouwd en groeit de omzet gestaag.

De aan te kopen locatie biedt veel mogelijkheden voor wonen en werken, waarbij de opslag van materieel en grondstoffen goed mogelijk is. 

Ter Veld komt uit een ondernemersgezin. Zijn ouders helpen hem mee door EUR 197.000,= als achtergestelde lening te verstrekken, zonder aflossing en tegen 0.5% rente. Hiermee is het garantievermogen op een goed niveau en resteert er EUR 450.000,= te financieren, ca 70% van de getaxeerde waarde.

Samen met de accountant is er een plan gemaakt voor het verder doen groeien van de onderneming. Dit is verwerkt in dit financieringsplan en door ons als reëel beoordeeld. Onderdeel van het plan voor de komende jaren is bancaire herfinanciering van het onroerend goed in Q1 2023. De onderneming, het resultaat en de kasstroom zijn dan op een niveau dat bancaire herfinanciering mogelijk moet zijn.

Investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden deze ondernemer te helpen bij het aankopen van de beoogde locatie in Harkstede. De lening is volledig gedekt (Loan-to-Value ~70% van de getaxeerde waarde). De rentevergoeding is 6% per jaar, de looptijd is 24 maanden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.