Tulip Lodge

Aankoop en ontwikkeling vastgoedproject

In het kortSchermafbeelding 2019-08-13 om 13.39.26 kopie

Kredietnemer:

T.A.M. Hendriksen Beheer B.V.

Doel:

Aankoop en ontwikkeling van het project Tulip Lodge

Locatie:Hillegom
Ondernemer:Thomas Hendriksen
Financieringsbehoefte:

EUR 660.000,=, waarvan EUR 500.000,= via NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

6% rente per jaar, vanaf 01-01-2020. Daarnaast eenmalig 15% bij aflossing

Betaling rente:Per maand (vanaf 01-01-2020)
Looptijd:Maximaal 18 maanden
Aflossingsschema:Aflossing op einddatum

Wat vindt NLInvesteert?

Tulip Lodge betreft een aansprekende projectontwikkeling in het oude deel van Hillegom nabij het station. Een bedrijfspand wordt getransformeerd naar een appartementencomplex (16 appartementen) voor een brede doelgroep. De gemeente heeft haar principeakkoord op de voorgestelde bestemmingsplanwijziging afgegeven.

De ondernemer heeft de nodige ervaring in dergelijke transformatieprocessen.

Gevraagd wordt een aanvullende financiering van EUR 500.000,= voor de aankoop van de onroerende zaak, villa ‘Tulip Lodge’, aan de 1e Loosterweg 42 in Hillegom met bijkomende kosten (zoals bestemmingsplanwijziging).

De exit van de financiering vindt plaats door de verkoop van de te realiseren appartementen.

Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypotheek gevestigd op het vastgoed (‘Tulip Lodge’ te Hillegom aan de 1e Loosterweg 42). Door de eigen inbreng van de ondernemer van EUR 160.000,= wordt de financiering door investeerders vrijwel geheel gedekt door de eerste hypotheek. De financiering bedraagt EUR 500.000,=, de marktwaarde van het onderpand bedraagt EUR 475.000,=.

De heer T.A.M. Hendriksen geeft een garantstelling af voor de renteverplichtingen uit hoofde van de lening.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.