Stichting Zorghuizen Noord Nederland

Co-financiering zorghuis Leeuwarden

In het kort

Geldnemer:Stichting Zorghuizen Noord Nederland (http://www.zorghuizennoordnederland.nl/)
Doel:Financiering Zorghuis Leeuwarden
Locatie:Leeuwarden 
Ondernemers:Mevrouw T.A. Hamstra 
Financieringsbehoefte:EUR 215.000,= waarvan EUR 120.000,= via private investeerders
Aantal tickets:195
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening 
Rente op lening9.0% per jaar (de lening wordt in september 2017 opgevraagd bij investeerders en is vanaf oktober 2017 rentedragend)
Betaling rente:Per maand 
Looptijd:6 jaar (aflossing in 5 jaar vanaf medio 2018) 
Aflossingschema:Annuïtair 


Wat vindt NLInvesteert?

De trend in de maatschappij en in de (ouderen)zorg naar kleinschaligheid is zichtbaar en relevant. Zorghuizen Noord Nederland (ZNN) speelt hier op in en zet een aansprekend concept neer waarin de bewoner centraal staat en de laatste jaren van een mensenleven waardig en met kwaliteit van leven, worden ingevuld.

Er is voor Leeuwarden gekozen als de eerste stad waar een zorghuis wordt gerealiseerd. Verwacht wordt dat in de komende 3 jaren minimaal nog 2 andere zorghuizen geopend worden in Noord Nederland.

ZNN is een professioneel geleide stichting met een uitstekende Raad van Toezicht. De onderliggende businesscase is zeer uitvoerig beschreven en de verschillende scenario’s tonen de kracht van het businessmodel. De overhead is tot een minimum beperkt en er wordt vooraf een wachtlijst aangelegd.

De financiële uitgangspunten zijn reëel en door de accountant gecontroleerd en gevalideerd. In januari 2017 wordt gestart met het aanleggen van een wachtlijst voor bewoners. Bij het opvragen van de lening in september 2017 zal een wachtlijst met minimaal 10 bewoners beschikbaar zijn en dient aangetoond te worden dat de bezetting op het gewenste niveau is.

Voor investeerders is Zorghuizen Noord Nederland een mooie gelegenheid om aan een maatschappelijk relevant project deel te nemen en gelijktijdig een aantrekkelijk financieel rendement te realiseren. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.