StartHub B.V.

Opening van 2 nieuwe zakelijke verhuurlocaties in Amsterdam

In het kort

Kredietnemer:

StartHub BV, onder hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van ScaleHub BV, ScaleHub II BV, ScaleHub III BV, ScaleHub IV BV en ScaleHub V BV

Doel:

Opening van 2 nieuwe locaties (ScaleHub IV en V)

Ondernemer:

Thom van Wijk

Financieringsbehoefte:

EUR 325.000,=, waarvan EUR 250.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

6-12 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt ineens plaats, na minimaal 6 en maximaal 12 maanden


Wat vindt NLInvesteert?

StartHub voorziet in de nog steeds groeiende behoefte aan flexibele kleinschalige kantoor/werkruimte voor (snel) groeiende Amsterdamse ondernemers. Op dit moment heeft zij 6.000m2 kantoorruimte (3 locaties) bijna volledig verhuurd (bezettingsgraad 95%). In 2020 komt daar in totaal 2.500m2 kantoorruimte bij (2 locaties).

Tot op heden was StartHub in staat om grotendeels zelf haar groei voor te financieren (combinatie van winsten, agiostorting door de aandeelhouders en leningen via relaties). Voor de beoogde uitbreiding, via ScaleHub IV en V, is er een aanvullende financieringsbehoefte van EUR 325.000,=. De grootaandeelhouder vult EUR 75.000,= in middels een agiostorting. Aan investeerders via NLInvesteert wordt de gelegenheid geboden om EUR 250.000,= te verstrekken middels een lening tegen 9% rente op jaarbasis. Looptijd: 6-12 maanden, ter overbrugging totdat herfinanciering o.b.v. definitieve cijfers 2019, mogelijk is bij een bank.

De kwaliteit van de business case geeft NLInvesteert vertrouwen dat de (conservatief ingestoken) prognoses gerealiseerd zullen worden. 

Aan de zekerheden ten behoeve van de investeerders, wordt een dekkingswaarde van ruim 60% van het leningbedrag toegekend. De volgende zekerheden worden gevestigd:

  • eerste pandrecht op inventaris van kredietnemer en werkmaatschappijen;
  • eerste pandrecht op (huur)vorderingen;
  • notariële volmacht tot verpanding van de aandelen van de 5 werkmaatschappijen.

NB:
Het platform van NLInvesteert wordt bij bedrijfsfinancieringen in de regel ingezet in cofinanciering met een andere professionele partij. In deze casus is naast de aandeelhouder geen andere professionele cofinancier die meedoet in de financiering. Dit is een uitzondering op de regel. Deze casus is bancair te financieren, maar daarvoor zijn de definitieve cijfers 2019, goedgekeurd door de accountant, nodig. In afwachting hierop organiseren we via ons platform de overbrugging.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.