St. Zorghuizen Noord Nederland

Financiering opstart nieuw zorghuis en herfinanciering.

In het kortLogo

Kredietnemers:

Stichting Zorghuizen Noord Nederland

Doel:

Financiering opstart Zorghuis Wolvega en herfinanciering Leeuwarden

Locatie:

Wolvega

Ondernemer:

Mevrouw T. Hamstra

Financieringsbehoefte:

EUR 350.000,=, waarvan EUR 125.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

9% per jaar:

Betaling rentePer maand
Looptijd:circa 60 maanden 
Aflossingsschema:Lineair, de aflossingen starten na 12 maanden

Wat vindt NLInvesteert

Sinds haar start in 2015 is Stichting Zorghuizen Noord Nederland (ZNN) bezig vorm te geven aan de zorg voor kwetsbare ouderen met dementie. Begin 2018 financierden investeerders samen met de Rabobank de opstart van een eerste zorghuis in Leeuwarden. Door omstandigheden, buiten de schuld en invloedsfeer van ZNN is de start op locatie Leeuwarden vertraagd. De verhuurder, Estea, heeft een andere locatie in Leeuwarden aangeboden; locatie Noordvliet. Hier zal Zorghuis Leeuwarden in het najaar van 2019 starten. Door de vertraging is er ingeteerd op de beschikbare middelen. Op de nieuwe locatie is minder investering benodigd, maar door de extra kosten als gevolg van de vertraging is er voor locatie Leeuwarden behoefte aan een kleine aanvullende financiering.

Ook in het najaar van 2019 start Zorghuis Wolvega. Deze locatie is prachtig gesitueerd in het gerenoveerde appartementencomplex Lenna. Naast Zorghuis Wolvega met 16 appartementen, bestaat dit complex uit 90 senioren appartementen en een restaurant. Wanneer bewoners van Lenna qua zorgvraag behoefte hebben aan beschermd wonen binnen de WLZ, kunnen zij in Lenna blijven wonen en hoeven zij niet meer naar een verpleeghuis elders te verhuizen. Het team van Zorghuis Wolvega kan voor alle bewoners in het complex Zorg en Welzijn leveren. De eerste extra zorgvragers kunnen met door het beoogde team worden verzorgd. Indien meer mensen hiervan gebruik willen maken moet mogelijk het team worden uitgebreid. Er is 24 uur per dag voldoende personele bezetting aanwezig.

De businesscases van beide zorghuizen zijn goed onderbouwd. De exploitatie is winstgevend en de kasstroom ruim voldoende om aan de verplichtingen te voldoen.

Door het uitstel in Leeuwarden heeft de stichting een langer aanloopverlies gekend dan begroot. Hierdoor is er op de aanwezige middelen ingeteerd en kent de stichting een negatief vermogen. Vanuit de gezonde exploitatie herstelt dit beeld snel. Voor een deel van de extra aanloopkosten wordt een claim bij de verhuurder ingediend.

NLInvesteert is van mening dat voorliggende financieringsvraag een mooie kans is voor investeerders om financieel én maatschappelijk rendement te realiseren.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.