Plinq B.V.

Groeifinanciering serviceprovider

In het kort

Kredietnemers:

De nieuw op te richten tussenholding en haar 100% deelnemingen Plinq B.V., Compenz B.V. en Compenz Media Services B.V.

Doel:

Financiering installatiepakketten nieuwe cliënten.

Locatie:

Dalfsen

Ondernemer:

De heer H. (Eddy) van der Vegt

Financieringsbehoefte:

EUR 1.795.000,= tot 2.295.000,=, waarvan EUR 500.000,= (minimum) tot 1.000.000,= (streefbedrag) via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

10% per jaar: 8% wordt maandelijks uitgekeerd en 2% wordt uitgekeerd bij einde looptijd.
De 2% per jaar wordt berekend over het saldo dat op 1 januari van ieder jaar open staat (voor 2019 over het gehele bedrag, naar rato van het aantal maanden). 

Betaling rentePer maand en bij einde looptijd
Looptijd:66 maanden 
Aflossingsschema:Lineair, de aflossingen starten na 18 maanden

Wat vindt NLInvesteert

Plinq heeft zich in een aantal jaren ontwikkeld tot een complete serviceprovider in de markt voor telefonie, internet en televisie. Als kleine speler tussen grote concurrenten heeft zij met name in lokale glasvezelnetwerken een positie opgebouwd. Deze winstgevende onderneming staat voor de luxe uitdaging de komende 2 jaren circa 8.000 nieuwe cliënten aan te sluiten op basis van reeds gesloten overeenkomsten. Het aansluiten vergt vooraf investeringen in hardware, waarvoor de onderneming additionele financiering nodig heeft. NLInvesteert verzorgt de financiering middels een lening, voorzien van zekerheden ter waarde van circa 48% van de financiering en persoonlijk commitment van de ondernemer. Dit geeft de onderneming de mogelijkheid de groei daadwerkelijk te realiseren. Voor investeerders biedt dit de kans te investeren in een onderneming met goede vooruitzichten tegen een aantrekkelijk rendement.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.