Orangehill B.V.

Herfinanciering en werkkapitaal.

In het kortlogo-orangehill

Kredietnemers:

Orangehill B.V. en Active Knowledge B.V.

Doel:

Herfinanciering en werkkapitaal

Locatie:

Amsterdam

Ondernemer:Vincent Somers en Sander van den Broek
Financieringsbehoefte:

EUR 350.000,= 

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

9% per jaar

Betaling rentePer maand
Looptijd:66 maanden 
Aflossingsschema:Lineair, de aflossingen starten op 1 januari 2020 

Wat vindt NLInvesteert

Orangehill heeft de laatste jaren veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van Digivers, een verwijsplatform waar gevalideerde informatie op een efficiënte wijze wordt gebundeld en gestructureerd ter beschikking gesteld aan haar gebruikers. Met dit pakket heeft Orangehill zich een goede uitgangspositie verworven in de (semi) publieke sector. Inmiddels is ook vanuit de private sector belangstelling voor dit product.

Daarnaast treedt Orangehill op als implementatiepartner van Office365 en SharePoint. Door haar kwaliteit van dienstverlening heeft Orangehill grote en aansprekende klanten weten te werven met een doorlopende stroom aan vervolgopdrachten. Aansprekende klantnamen zijn o.a.: ASML, Koninklijke Reesink, Sweco (voormalig Grontmij), Porticus (Brenninkmeijer) en NATO / NCIA.

Orangehill is met haar verwijsplatform Digivers marktleider in de randstad. Ruim 1,5 miljoen burgers en professionals worden via Digivers Verwijsgids geïnformeerd over het aanbod in het sociaal domein. Onder andere de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Nieuwegein en de provincie Flevoland maken gebruik van het Digivers Verwijsplatform. Naast overheden behoren ook ziekenhuizen tot een primaire doelgroep van Orangehill. Zo is met IKNL en VUMC voor het domein oncologie een verwijsgids kanker opgezet. 

De omzet van de onderneming groeit goed door. Voor 2019 wordt een aanzienlijke verdere stijging van de omzet verwacht. Deze omzet is vrijwel geheel afkomstig uit reeds getekende opdrachten.

Met de nu voorgenomen financiering wordt de financieringsstructuur vereenvoudigd en wordt met extra werkkapitaal ruimte geboden om de positieve ontwikkeling van de onderneming verder te faciliteren. NLInvesteert is van mening dat Orangehill een goede uitgangspositie heeft verworven voor de komende periode en dat deze propositie voor investeerders een goede investeringskans geeft met een passende verhouding tussen risico en rendement.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.