Kindercentrum Kids ’n Ko

Aankoop en verbouwing bedrijfshuisvesting

In het kortSchermafbeelding 2019-08-14 om 11.30.40

Kredietnemer:

Kindercentrum Kids 'n Ko V.O.F.

Doel:

Aankoop en verbouwing bedrijfshuisvesting

Locatie:

Hardenberg

Ondernemers:

De heer A.K. Nieman (53) en mevouw. G.R. Nieman-Koning (45)

Financieringsbehoefte:

EUR 650.000,=, waarvan EUR 300.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Achtergestelde lening
Vergoeding

9% per jaar

Betaling rentePer maand 
Looptijd:60 maanden
Aflossingsschema:De aflossingen starten per 01-07-2020. Per maand wordt EUR 1.250,= afgelost, het restant ad EUR 240.000,= wordt op einddatum afgelost uit herfinanciering.

Wat vindt NLInvesteert

De onderneming wordt geconfronteerd met de grenzen aan de groei op de huidige locaties. De uitbreidingsinvestering die relatie nu wil gaan doen is fors en geeft een aanzienlijke stijging van de financieringslasten. Op basis van de ontwikkeling van de onderneming in de afgelopen jaren en het feit dat de prognoses grotendeels onderbouwd kunnen worden met belangstelling van ouders van kinderen voor plaatsing op de nieuwe locatie is NLInvesteert van mening dat het hier gaat om een verantwoorde investering die de onderneming de kans geeft om de komende jaren door te ontwikkelen. De nu gevraagde financiering biedt voor investeerders een mooie propositie met een goede verhouding tussen risico en rendement op basis van een 2e hypothecaire inschrijving achter de huisbankier.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.