Ingressus B.V.

Financiering investeringen in activa, commercie en personeel

In het kortlogo

Kredietnemers:

Ceses BV, Ingressus BV en Intersocius BV

Doel:Financiering van investeringen in activa, commercie en personeel
Locatie:Rotterdam 
Ondernemer:De heer G.W.M. (Ger) de Bruyn 
Financieringsbehoefte:225.000,=, waarvan EUR 200.000,= via investeerders NLInvesteert
Ticketgrootte:EUR 500,=
Risico:4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

10% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:3,5 jaar 
Aflossingschema:Annuitair, tot 31 maart 2018 is de lening aflossingsvrij 

Wat vindt NLInvesteert?

Ingressus faciliteert en ontzorgt kennisorganisaties en bibliotheken. Ingressus draagt zorg voor het verzamelen, toegankelijk maken, attendering en beschikbaarheid maken van actuele informatie (publicaties) voor de professionele kenniswerkers van haar klanten. Te denken hierbij valt bijvoorbeeld aan het attent maken van een chirurg op een recente publicatie over een nieuwe behandelmethode voor een ziekte, het attent maken van een jurist op een wijziging van een bepaald wetsartikel, of de student die wordt gewezen op een publicatie over een onderwerp dat van belang is voor zijn of haar afstudeerscriptie.

Ingressus heeft inmiddels 19 jaar ervaring in deze markt, heeft een omvang van 15 medewerkers en loopt voorop in de (technologische) ontwikkelingen in haar vakgebied. Ze heeft onder andere een eigen App ontwikkeld en geïntroduceerd voor vakliteratuur binnen kennisorganisaties (medische bibliotheken, hoger onderwijs etc) en heeft ‘Kennisplein’ gerealiseerd voor de Hoge Raad. 

Daar waar de activiteiten van Ingressus voorheen veelal bestonden uit advies- en implementatiewerkzaamheden rondom het inrichten van de bibliotheekfunctie binnen bepaalde organisaties op projectbasis, bestaat nu ca 80% van de omzet uit doorlopende omzet vanuit de software- en licentieopbrengsten, het leveren van boeken en aanvullende diensten en het volledig overnemen van dit bedrijfsproces bij haar klanten.

Wij zijn van mening dat er sprake is van een interessante niche-onderneming in een stabiele sector en er zijn robuuste plannen opgesteld die getuigen van gedegen ervaring en kennis. Er heeft adequate financiële doorrekening plaatsgevonden aan de hand van goedgefundeerde uitgangspunten. De eerder uitgesproken verwachtingen over 2016 en 2017 zijn tot nu toe uitgekomen en wij zien hierin een goede en aantrekkelijke mogelijkheid voor investeerders om een goed rendement te genereren bij een gedegen onderneming.

Update 6 november 2017
Aangezien Ingressus boven prognose presteert, kan een deel van de financieringsbehoefte uit de bestaande cashflow worden gefinancierd. De door investeerders te verstrekken lening is daarom verlaagd van EUR 225.000,= naar EUR 200.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.