Hypotheken Midden Nederland B.V.

Herfinanciering hypotheek- en verzekeringsportefeuilles.

logo-hmn-3x4cm-300dpi (002)In het kort

Kredietnemers:

Llexis Beheer B.V., Hypotheken Midden Nederland B.V., Kredirect B.V.

Doel:herfinanciering aangekochte hypotheek- en verzekeringsportefeuilles
Locatie:Utrecht
Ondernemers:

Lex van Hoepen

Financieringsbehoefte:

was: EUR 500.000,=, is: EUR 900.000,=*

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

8% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:60 maanden
Aflossingsschema:Lineair
Financieringspartner:Voordegroei

*Hypotheken Midden Nederland (HMN) heeft in totaal een financieringsbehoefte van EUR 900.000,=. De oorspronkelijke opzet was om dit bedrag in twee tranches (november 2018 en januari 2019) op te halen. Vanwege de interesse uit de markt, is in overleg met de analisten en de ondernemer besloten om de beide tranches in één keer op te halen. Vanuit de analyse is hier ook rekening mee gehouden en de positie van de investeerders cq. de risico-rendementsverhouding wordt hierdoor niet beïnvloed.

Deze financiering wordt als cofinanciering verstrekt, in samenwerking met partnerplatform Voordegroei. De voorwaarden van de lening en de uitgangspunten op de website van NLInvesteert en Voordegroei zijn exact hetzelfde. Dat geldt ook voor de geboden zekerheden. Dit is middels een intercreditor-overeenkomst vastgelegd.

Wat vindt NLInvesteert?

Hypotheken Midden Nederland is een financiële dienstverlener actief in hypotheken, verzekeringen en kredieten. De onderneming kent een groeistrategie die wordt vormgegeven door het kopen van portefeuilles van collega’s die stoppen met hun bedrijf. De resultaten zijn structureel positief en er is sprake van een grote kern doorlopende inkomsten. Daarnaast is er een bescheiden vastgoedportefeuille aanwezig waaruit huurinkomsten worden gegenereerd. De vermogenspositie van de onderneming is voldoende.

De nu te verstrekken lening betreft een herfinanciering van kortlopende overbruggingsleningen voor de aankoop van portefeuilles. De aangekochte portefeuilles dragen direct bij aan het resultaat van de onderneming. Met de invulling van de voorliggende financieringsvraag wordt rust gebracht in de financieringsstructuur.

NLInvesteert is van mening dat de onderneming een goed continuiteitsperspectief heeft en dat de voorliggende aanvraag investeerders een degelijke mogelijkheid biedt om mee te investeren met een goede balans tussen rendement en risico.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.