Food Machinery Technology B.V.

Voorfinanciering grote order

In het kortfmt-logo

Kredietnemers:

Food Machinery Technology B.V. (hierna FMT), Fomatec Holding B.V. en JJT Handelmaatschappij B.V.

Doel: Stellen van een bankgarantie en financiering van het bouw- en leveringsproces voor een grote order
Ondernemer: Hans Peeters 
Financieringsbehoefte:

EUR 290.000,=, waarvan EUR 260.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 30.000,= door ondernemer). 

Ticketgrootte: EUR 1.000,=
Risico: 4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm: Lening
Vergoeding

7,5% rente per jaar plus 2% op einddatum (is 11,5% per jaar, uitgaande van 6 maanden)

Betaling rente: Per maand 
Looptijd: Minimaal 5 maanden, maximaal 7 maanden
Aflossingsschema: Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

Wat vindt NLInvesteert?

Food Machinery Technology (FMT) is een leverancier van machines voor de voedselverwerkende industrie. Het bedrijf heeft een uitgebreid track record. Sinds 2015 is onderneming jaar-na-jaar winstgevend. De vooruitzichten zijn positief.

In 2018 heeft NLInvesteert EUR 325.000,= financieringsbehoefte ingevuld, waarvan EUR 150.000,= via de investeerders van NLInvesteert en EUR 175.000,= als rekening courant krediet via huisbank Rabobank. Betaling van rente en aflossing verloopt conform plan.

Er is nu een extra kortlopende financieringsbehoefte voor de levering van een machinelijn aan een bestaande relatie in Dubai. De financiering is benodigd om een bancair Standby Letter of Credit (soort bankgarantie) namens FMT af te kunnen geven aan de klant. FMT ontvangt daarop een vooruitbetaling van EUR 290.000,= voor de inkoop van onderdelen en gemaakte projecturen.

NLInvesteert beoordeelt de gevraagde financiering als verantwoord, gegeven de exploitatie van de onderneming. De looptijd van de lening is kort (maximaal 7 maanden) en de rentevergoeding aantrekkelijk. De ondernemer geeft als extra zekerheid een persoonlijke borgstelling af van EUR 200.000,=. De borgstelling wordt voor de helft gedekt door een Spaarrekening Eigen Woning.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.