Enie.nl

Groeifinanciering leverancier van zonne-energie.

Logo kleinIn het kort

Kredietnemers:

Enie.nl Holding B.V., Enie.nl Particulieren B.V., Enie.nl B2B B.V. en Enie.nl SCC B.V.

Doel:Groeifinanciering
Locatie:Groningen
Ondernemers:

Patrick van der Meulen en Milan van der Meulen

Financieringsbehoefte:

EUR 1.350.000,=, waarvan EUR 400.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Achtergestelde lening
Vergoeding

11% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:54 maanden
Aflossingsschema:Annuïtair, de aflossingen starten per juli 2019
Financieringspartner:NEOS

Wat vindt NLInvesteert?

Enie.nl is een jong en dynamisch bedrijf in een sterk groeiende markt. Als leverancier van zonne-energie bedient zij succesvol de zakelijke en particuliere klant. Naast traditionele eenmalige verkoop van installaties, is zij in 2017 ook gestart met de verhuur van installaties. Hiermee worden de afzetmogelijkheden aanzienlijk vergroot, ook omdat in dit segment minder concurrentie is.

Patrick en Milan zijn jonge gedreven ondernemers die in een paar jaar enorm veel kennis, ervaring en netwerk hebben opgebouwd. De klantervaringen met Enie.nl zijn goed, getuige de goede score van gemiddeld een 7.9 (klantenvertellen.nl). De mindere scores zijn te wijten aan uitstel als gevolg van liquiditeitskrapte, behoren na financiering tot het verleden. Klanten kopen bij Enie.nl vanwege het deskundige advies, de landelijke dekking en de mogelijkheid tot huur van zonnepanelen.

De organisatie heeft na een moeilijke periode de weg naar boven weer gevonden. Enie.nl heeft altijd winst gemaakt. Problemen waren er echter in de onderdelen Distributie en Montage. In 2017 is er fors ingegrepen en zijn beide bedrijfsonderdelen verzelfstandigd in PRIC. Ook de eerste cijfers van PRIC na de ingreep zijn positief.

Met het doorknippen van de banden met PRIC is ook het verdienmodel van Enie.nl aangepast. Het heeft wel de vermogenspositie van Enie.nl op papier uitgehold.

NEOS en NLInvesteert hebben zich ervan vergewist dat de turn-around werkelijk is gerealiseerd op basis van de tussentijdse cijfers en meer in het bijzonder de geboekte omzetten en goede winsten over juni, juli, augustus en september, alsmede de orders voor de rest van het jaar en een aanzienlijk deel van de geprognosticeerde omzet 2019.

De gevraagde financiering stelt Enie.nl in staat om de reeds gecontracteerde omzet uit te leveren en daarmee de groei in omzet en winstgevendheid te realiseren. De onderneming is dan uitstekend in staat om haar verplichtingen uit de financiering na te komen en op eigen kracht te groeien.

De investeerders van NLInvesteert verstrekken een lening van EUR 400.000,= die wordt achtergesteld bij de financiering van NEOS. Als zekerheid wordt een borgstelling van EUR 200.000,= afgegeven door de ondernemers/aandeelhouders. NLInvesteert heeft inzage in de financiële positie van de aandeelhouders en is op basis hiervan van mening dat deze borgstelling niet alleen moreel maar ook materieel waarde heeft. Vanwege het achtergestelde karakter vinden wij een rentevergoeding van 11% passend. Wij zijn van mening dat rendement en risico daarmee goed in balans zijn en bevelen deze financieringspropositie van harte aan.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.