DLE Bouwbedrijf B.V.

Financiering van een viertal woningbouwprojecten (12 woningen)

In het kort

Kredietnemers:

DLE Bouwbedrijf BV, DLE Projecten BV en de heer C. Ketelaars

Doel:

Financiering 4-tal woningbouwprojecten

Locatie: Veghel / Mariaheide
Ondernemer:De heer C.A.L. Ketelaars 
Financieringsbehoefte:

EUR 1.350.000,=, inclusief voorfinanciering BTW ad EUR 150.000,=

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Rendement

7,5% rente per jaar plus 25% van de projectwinst (= ca. 6% over de initiële inleg) 

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:

Tussen de 18 en 24 maanden, aflossingen op basis van verkoop woningen

Wat vindt NLInvesteert?

Het betreft hier een kleinschalig woningbouwproject van in totaal 12 woningen in het gewilde uitbreidingsgebied van Mariaheide en Veghel. De ondernemer is een ervaren aannemer, actief in de bouw en ontwikkeling van kwalitatief goede woningen en utiliteitsbouw. Het liquiditeitsverloop is goed te bewaken en te volgen (via NLInvesteert) en geeft voldoende flexibiliteit t.a.v. het beoogde aflosschema. Samen met de hypothecaire zekerheid van 80% van de benodigde financiering een mooie propositie voor investeerders.

NLInvesteert vindt de verhouding rendement en risico van deze propositie goed, vanwege:

  1. de uitgebreide ervaring van de ondernemer met vergelijkbare projecten en de support van Top Bouwmanagement;
  2. de ruime remweg voor tegenvallers m.n. door de eigen inbreng van EUR 225.000,= welke gelden worden achtergesteld;
  3. de betrokkenheid die de ondernemer toont door zijn gehele vermogen in de onderneming achter te stellen en tevens hoofdelijk aansprakelijk wil zijn voor de totale financiering;
  4. de overzichtelijke risico´s inzake deze projectontwikkeling;
  5. de huidige positieve markt, met veel vraag naar woningen;
  6. de rendementsverwachting;
  7. de hypothecaire dekking.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.