Das Consultancy Fri-tec

Scheepsontwerp en -bouw voor extra werkgelegenheid.

datum
bedrag
18-11-2019
€ 176.000,-
18-11-2019
€ 177.000,-
18-11-2019
€ 135.000,-
totaal
€ 488.000
investeer ook