CBH Hout Blerick B.V.

Financiering aankoop percelen Hout-Blerick (Venlo)

In het kort

Kredietnemer:

CBH Hout Blerick B.V.

Doel:

Financiering aankoop (bebouwde) percelen grond Hout-Blerick (Venlo)

Ondernemer:

Mw. G.J.E. Becks

Financieringsbehoefte:

EUR 435.000,=, waarvan EUR 435.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7,75% per jaar, uitgaande van de maximale looptijd. Namelijk; 7,25% rente per jaar, plus 0,25% per maand totdat de onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend (met een minimum van 2 maanden).

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

6-12 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf de verkoop van de tweede kavel wordt EUR 110.000,= per verkocht kavel afgelost

Wat vindt NLInvesteert?

Convert Buildings Holding (CBH) transformeert gebouwen in binnenstedelijke gebieden, met name in de provincie Limburg. CBH is een bestaande klant van NLInvesteert waarmee wij positieve ervaringen hebben. Betalingsverplichtingen worden tijdig voldaan en bij bijzonderheden worden we adequaat geinformeerd.

CBH vraagt financiering voor de verwerving van twee percelen grond (circa 2.193 m2) met daarop een leegstaand bedrijfspand, gelegen te Hout-Blerick (Venlo). Na sloop van de bestaande bebouwing en het bouwrijp maken van de grond wordt op basis van koop-aanneemovereenkomsten het project "Silohof" gerealiseerd, bestaande uit 5 patiobungalows en 2 royale vrijstaande woningen.

De belangstelling is groot. Door twee kopers is reeds een reserveringsovereenkomst ondertekend voor de patiobungalows. Vanaf medio december is het officiële verkooptraject voor het project Silohof ingezet bij Hauzer Makelaars (www.hauzerenpartners.com) in Venlo. Sinds kort staat het project ook op de site www.nieuwwonenvenlo.nl. Momenteel hebben zich 39 mensen ingeschreven voor het plan. Vanaf eind januari start de makelaar de eerste gesprekken met geïnteresseerden.

Het gemeentebestuur staat positief tegenover het plan en ook de welstandscommissie heeft een positief advies afgegeven. De omgevingsvergunning is op 11 december jl. aangevraagd. De definitieve omgevingsvergunning wordt verwacht op uiterlijk 1 april 2021.  

Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans de benodigde financiering van EUR 435.000,= te verstrekken tegen een rentevergoeding van minimaal 7,75%, afhankelijk van de looptijd en het moment waarop de omgevingsvergunning definitief wordt. 

Een stevige set aan zekerheden geeft investeerders een volledige dekking op de financiering. De waarde van de aan te kopen gronden in de huidige staat, bedraagt conform taxatie EUR 330.000,=. Hierop wordt eerste hypotheek gevestigd. Daarnaast geeft de ondernemer een borgstelling van EUR 150.000,=. Deze wordt gesecureerd door een tweede hypotheek op haar woning. Het woonhuis is in mei 2019 getaxeerd op een marktwaarde van EUR 745.000,=. Er is een voorbelasting op de woning van EUR 550.000,=.

Impact Corona
De belangstelling voor het project is groot. Er wordt geen vertraging in de verkoop van de woningen verwacht.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.