Aircargo.nl

Financiering werkkapitaal internationale luchtvrachtexpediteur

In het kortlogo

Kredietnemers:

C.N. Haspels Beheer B.V., Aircargo.nl B.V. en Habetis Bona DEUM B.V.

Doel:Verruiming werkkapitaal 
Locatie:Hoofddorp
Ondernemers:Carl Haspels
Financieringsbehoefte:

EUR 250.000,=

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:3 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

9% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:5,5 jaar 
Aflossingsschema:Annuïtair, de aflossingen starten per 1 maart 2019  
Financieringspartner:Rabobank 

Wat vindt NLInvesteert?

Aircargo.nl is een internationale luchtvrachtexpediteur. Onder leiding van DGA Carl Haspels heeft het bedrijf een sterke groei van de omzet laten zien. Er is in de markt duidelijk behoefte aan de specialistische dienstverlening van deze nichespeler. De organisatie opereert op een hoog professioneel niveau en weet steeds meer partijen aan zich te binden. De marges blijven daarbij gehandhaafd. De aanhoudende groei resulteert in een additionele financieringsbehoefte van EUR 250.000,=. Gegeven de kwaliteiten van de ondernemer en onderneming en de groeiende vraag in de markt vinden wij de gevraagde financiering verantwoord. De ondernemer verstrekt bovendien een persoonlijke borgstelling van 40% van de financieringsaanvraag (EUR 100.000,=). Kortom: een mooie investeringskans met een goede risico-rendementsverhouding.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.