Yolufe Enschede 2 B.V.

Overbruggingsfinanciering residentieel vastgoed te Enschede. LTV 59%, eerste hypotheek

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Yolufe Enschede 2 B.V.

Doel:

Overbruggingsfinanciering Macandratoren te Enschede

Ondernemer:

Simon Anter (1981)

Financieringsbehoefte:

EUR 10.850.000,=, waarvan EUR 3.850.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

Informal investors, NLInvesteert Bedrijfsleningenfonds I, II en III en het NLInvesteert Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

1% per maand

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

12 maanden (minimaal 3 maanden)

Aflossingsschema:

Ineens, uiterlijk op einddatum van de lening

Zekerheden:

Ten behoeve van de investeerders, de informal investors en de NLInvesteert fondsen worden de volgende zekerheden gevestigd:

  • Eerste hypothecaire inschrijving ad EUR 10.850.000,= op het vastgoed;

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid van Anter Holding B.V. en Anter Family Holding B.V.;

  • Privé borgstelling ondernemer ad EUR 2.000.000,=;

  • Eerste verpanding (toekomstige) huurvorderingen.

Waar investeert u in?

Yolufe Enschede 2 B.V. is eigenaar van de Macandratoren in Enschede. Ondernemer Simon Anter heeft een omgevingsvergunning voor de renovatie van 277 appartementen in dit object. De woningen zijn gelegen op loopafstand van het centrum direct aan een park, wat de locatie zowel aantrekkelijk als praktisch maakt voor de beoogde ontwikkeling. 

Simon Anter is een ervaren vastgoedondernemer met een goed netwerk in (onder andere) Enschede, hij heeft meerdere vastgoedobjecten in bezit. De objecten, welke als onderpand worden ingebracht, zijn momenteel onderdeel van een grotere financiering op een aantal entiteiten in bezit van Simon Anter. De wens van ondernemer is om een aparte overbruggingsfinanciering te realiseren op Yolufe Enschede 2 B.V., waarbij een eerste hypotheek op het object zal worden verstrekt. Tevens zullen de moeder maatschappijen Anter Holding B.V. en Anter Family Holding B.V. meetekenen op de financiering. Daarnaast zal de ondernemer in privé een borgstelling afgeven.

De voorliggende financiering betreft een overbruggingsfinanciering van maximaal 12 maanden. De huidige verwachting is dat de aanneemovereenkomst en de structurele financiering in de komende 2 maanden zijn afgerond, gecommitteerd en getekend. De offertes van de aannemer en term-sheets van senior financiers zijn in bezit van NLInvesteert. In de maand(en) daarna zal toegewerkt worden naar uitbetaling zodat er in de herfst van 2024 door de aannemer kan worden aangevangen met de bouw.

De loan-to-value van de voorliggende overbruggingsfinanciering is gebaseerd op de taxatiewaarde van het object in de huidige staat. De loan-to-value bedraagt 59%. Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om EUR 10.850.000,= te financieren. Informals en de fondsen van NLInvesteert financieren hiervan EUR 7.000.000,=. De rentevergoeding bedraagt 1% per maand. De looptijd bedraagt minimaal 3 en maximaal 12 maanden.

Ten behoeve van de investeerders, de informal investors en de NLInvesteert fondsen worden diverse zekerheden gevestigd, waaronder een eerste hypotheek op het object. De berekende dekkingspositie bedraagt 124%.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.