Yolufe Enschede 1 B.V.

Transformatie vastgoed te Enschede. LTV 70%. Eerste hypotheek, volledige dekking.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Yolufe Enschede 1 B.V.

Doel:

Financiering 2 objecten in Enschede

Ondernemers:

Simon Anter (1981)

Financieringsbehoefte:

EUR 5.530.000,=, te verstrekken via NLInvesteert in 2 tranches:

  • Tranche 1: EUR 3.730.000,= (waarvan EUR 2.980.000,= via het platform van NLInvesteert);
  • Tranche 2: EUR 1.800.000,= te verstrekken door NLInvesteert informals via een Special Purpose Fund (SPF).
Cofinanciers:

NLI Vastgoedfinancieringenfonds I, NLI Bedrijfsleningenfonds III

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

11,2% rente per jaar. Hiervan wordt 6,25% per jaar in maandelijkse termijnen uitgekeerd en 4,95% per jaar wordt uitgekeerd bij aflossing van de lening. Na 12 maanden is boetevrij aflossen toegestaan.

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

Maximaal 36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 10.000,= per maand vanaf 1 mei 2026, pro rata te verdelen over beide tranches. Het restant zal op eindatum ineens worden afgelost

Zekerheden:

Ten behoeve van de investeerders in tranche 1 en tranche 2 worden de volgende zekerheden gevestigd:

  • Eerste hypothecaire inschrijving ad EUR 5.530.000,= op het vastgoed;

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid  van Anter Holding B.V. en Anter Family Holding B.V.;

  • Privé borgstelling ondernemer ad EUR 1.000.000,=;

  • Eerste verpanding (toekomstige) huurvorderingen.

Waar investeert u in?

Yolufe Enschede 1 B.V. is eigenaar van 2 objecten in Enschede. Ondernemer Simon Anter is in vergevorderde gesprekken met de gemeente voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor transformatie van beide objecten. De panden worden ontwikkeld tot respectievelijk seniorenwoningen met begeleiding en kantooreenheden met short-stay appartementen. De objecten zijn gelegen op loopafstand van het centrum direct aan een park wat de locatie zowel aantrekkelijk als praktisch maakt voor de beoogde ontwikkelingen.

Simon Anter is een ervaren vastgoedondernemer met een goed netwerk in (onder andere) Enschede en heeft meerdere vastgoedobjecten in bezit. De objecten, welke als onderpand worden ingebracht, zijn momenteel onderdeel van een grotere financiering op een aantal entiteiten in bezit van Simon Anter. De wens van ondernemer is om een aparte financiering te realiseren op Yolufe Enschede 1 B.V., waarbij een eerste hypotheek op de objecten zal worden verstrekt. Tevens zullen de moeder maatschappijen Anter Holding B.V. en Anter Family Holding B.V. meetekenen op de financiering. Daarnaast zal de ondernemer in privé een borgstelling afgeven.

De loan-to-value van de voorliggende financiering is gebaseerd op de taxatiewaarde van de objecten in de huidige staat. Waardestijging door het verkrijgen van de omgevingsvergunning en transformatie is niet meegenomen. De loan-to-value bedraagt 70%. Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om in twee tranches EUR 5.530.000,= te financieren.

De eerste tranche bedraagt EUR 3.730.000,=. Hiervan wordt EUR 750.000,= gefinancierd vanuit de fondsen van NLInvesteert. Informals financieren de tweede tranche ad EUR 1.800.000,=. De rentevergoeding bedraagt 11,2% per jaar. De looptijd bedraagt maximaal 36 maanden.

Ten behoeve van de investeerders in tranche 1, tranche 2 en de NLInvesteert fondsen worden diverse zekerheden gevestigd, waaronder een eerste hypotheek op de objecten. De berekende dekkingspositie bedraagt 104%.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.