Workspot Holding B.V.

Financiering verbouwing en inrichting zakelijke verhuurlocaties (Milleniumtoren en Weenatoren te Rotterdam)

In het kort

Kredietnemer:

Workspot Holding B.V., onder mede hoofdelijke aansprakelijkheid van Workspot B.V., Workspot Milleniumtoren B.V., Workspot Fascinatieboulevard B.V., Workspot Westblaak B.V. en BC First B.V.

Doel:

Financiering verbouwing en inrichting zakelijke verhuurlocaties (Milleniumtoren en Weenatoren te Rotterdam)

Ondernemer:

Boudewijn van der Sar (1988)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.600.000,=, waarvan EUR 750.000,= via investeerders NLInvesteert. EUR 200.000,= hiervan wordt gefinancierd vanuit een NLInvesteert fonds.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 01-01-2023

Zekerheden:

Eerste pandrecht op huidige en toekomstige huurstromen, debiteuren en inventaris, plus een notariële volmacht op de aandelen Workspot Holding B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

Workspot is door Boudewijn van de Sar (1988) opgericht in het najaar van 2012, met als doel om passende kantoorruimte te verhuren aan snel groeiende ondernemers binnen Rotterdam. Workspot verhuurt kantoorruimte van 10 tot 500 M² aan kleine en middelgrote bedrijven, met huurcontracten variërend van enkele maanden tot 5 jaar. Naast de kale ruimte voorziet Workspot in faciliteiten als (glasvezel)internet, koffie/thee, schoonmaak en biedt men vergader- en overlegfaciliteiten. Hiermee voorziet in de nog steeds groeiende vraag naar flexibele kleinschalige kantoor/werkruimte, voor (snel) groeiende ondernemers in Rotterdam. Workspot is gepositioneerd vanuit het midden verhuursegment en biedt een goede kwaliteit, comfort/gemak en service tegen een betaalbare prijs. De bezettingsgraad van de huidige panden zit tegen de 100%.

Tot op heden was Workspot in staat om zichzelf te financieren. Met de verdere uitbreiding, via Workspot Milleniumtoren B.V. en een nieuwe locatie aan het Weena, is behoefte aan externe financiering ontstaan. 

Investeerders krijgen via NLInvesteert de mogelijkheid een financiering van in totaal EUR 750.000,= te verstrekken. Hiervan wordt EUR 200.000,= vanuit een NLInvesteert fonds ingevuld. De looptijd bedraagt 48 maanden, de rentevergoeding 8% per jaar. De geschatte uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 350.000,= (verpanding vorderingen en inventaris).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.