Voorhout Vastgoed B.V.

Financiering aankoop bedrijfspand te Voorhout. Eerste hypotheek, LTV 59,6%

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Voorhout Vastgoed B.V.

Doel:

Financiering aankoop bedrijfspand te Voorhout (zuid-Holland)

Financieringsbehoefte:

EUR 7.600.000,=, waarvan EUR 4.500.000,= (eerste tranche > EUR 2.500.000,=) via platform NLInvesteert

Cofinancier:

NLInvesteert Special Purpose Fund (SPF)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire Lening

Vergoeding:

8,70% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt ineens op einddatum afgelost, vergoeding verschuldigd bij vervroegde aflossing

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het bedrijfspand, eerste pandrecht huurvorderingen, een cashflowgarantie en hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van 2 vennootschappen

Waar investeert u in?

Voorhout Vastgoed B.V. is een vastgoedonderneming van een zeer ervaren vastgoedondernemer en opgericht voor de aankoop van een verhuurd bedrijfspand, gelegen aan de Loosterweg 33 en 33A te Voorhout (Zuid-Holland). Het pand is voorgefinancierd door de aandeelhouder, daarvoor wordt nu een herfinanciering gevraagd. Het pand wordt toegevoegd aan de vastgoedportefeuille van deze ondernemer, die meer dan 35 jaar ervaring heeft in de (internationale) vastgoedwereld, zowel op het gebied van vastgoedontwikkeling alsmede het opbouwen van vastgoedbeleggings-portefeuilles.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een hypothecair gedekte lening van EUR 4.500.000,= te verstrekken. De looptijd is 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 8,70% per jaar. Daarnaast verstrekt een Special Purpose Fund (SPF) van NLInvesteert een lening van EUR 2.300.000,=. Op het bedrijfspand zal een eerste hypotheek worden gevestigd. Verder worden ten behoeve van investeerders en het SPF de huurpenningen verpand en wordt er een cashflowgarantie afgegeven voor de nakoming van rente en andere verplichtingen. Tevens verbinden de aandeelhouders zich door middel van hoofdelijke mede-aansprakelijkheid. Aflossing van de financiering vindt plaats door herfinanciering of door verkoop aan derden.

Het bedrijfspand is getaxeerd op EUR 11.400.000,=. Daarmee bedraagt de Loan to Value (LtV) 59.6%. In de taxatiewaarde is meegenomen dat verhuurder in de komende 3 jaar EUR 2.000.000,= zal inbrengen voor groot onderhoud. Gecorrigeerd voor deze inbreng is de taxatiewaarde per heden EUR 9.400.000,= en bedraagt de loan to value 72,3%. De koper heeft het object aangekocht voor EUR 8.500.000,= (inclusief k.k.), de aan te trekken financiering ten opzichte van de koopprijs is in aanvang derhalve 80%.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.