Uitslag Metaal B.V.

Financiering aankoop bedrijfshal.

In het kort

Kredietnemer:

Uitslag Metaal B.V., J.W. Uitslag Holding B.V.

Doel:

Financiering aankoop bedrijfshal

Ondernemer:

J.W. Uitslag

Financieringsbehoefte:

EUR 1.400.000,=, waarvan EUR 450.000,= via investeerders NLInvesteert 

Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding

10% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 1 januari 2023 en bedragen EUR 45.000,= per jaar. Het restant van EUR 315.000,= wordt op einddatum afgelost. 

Wat vindt NLInvesteert?

Uitslag Metaal is een snelgroeiende onderneming in de precisie-metaalbewerking. De groei maakt uitbreiding van werkruimte nodig en die is nu gevonden in een bedrijfspand in Almelo. Voor de aankoop van dit pand wordt in goede samenwerking tussen Rabobank en NLInvesteert een passende financiering georganiseerd.

De financiële resultaten van de onderneming zijn goed. 2020 gaat zelfs een bijzonder goed jaar worden. De verwachtingen voor de komende jaren zijn eveneens positief.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de mogelijkheid om mee te investeren in deze succesvolle onderneming. Aan de gestelde zekerheden in tweede verband (achter Rabobank) kennen we voorzichtigheidshalve geen materiele waarde toe. Wel geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af van EUR 100.000,=. De rentevergoeding bedraagt 10%, de looptijd is 60 maanden.

Impact corona
De onderneming ondervindt geen hinder van corona. Integendeel. De vraag neemt juist toe. Zo wordt een deel van de producten verkocht aan de sanitairbranche, die dit jaar een sterke groei heeft doorgemaakt.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.