Twente Schuttingen

Financiering aankoop pand.

In het kort

Kredietnemer:

De heer M. Diepeveen h.o. Twenteschuttingen

Doel:

Financiering aankooppand

Ondernemer:

De heer M. Diepeveen

Financieringsbehoefte:

EUR 647.000,=, waarvan EUR 300.000,= via investeerders NLInvesteert 

Beoogd cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De aflossing bedraagt EUR 1.000,= per maand, het restant zal ineens op einddatum worden afgelost uit herfinanciering.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemers Mark Diepeveen en partner Jolinda de Olde zijn beide ondernemer. Door groei van het bedrijf van Mark, genaamd Twente Schuttingen, is er behoefte aan meer bedrijfsruimte.  Nu heeft hij de gelegenheid om het pand van de buren te kopen.

De totale financieringsbehoefte uit hoofde van de aankoop is becijferd op EUR 647.000,=, waarvan de ondernemer een klein deel invult uit eigen middelen. De Rabobank heeft aangegeven EUR 325.000,= te willen verstrekken.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om EUR 300.000,= te verstrekken, tegen een rentepercentage van 7% en een looptijd van 5 jaar. Ten gunste van de investeerders wordt er een tweede hypotheek gevestigd op het aan te kopen vastgoed. Na voorbelasting van de Rabobank (eerste hypotheek) geldt er een dekking van EUR 85.000,= (o.b.v. uitwinwaarde). Er wordt bovendien een positieve / negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het huidige vastgoed. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Impact corona
Het vooruitzicht voor 2021 en verder is goed. Twenteschuttingen heeft voordeel ondervonden van corona doordat mensen meer thuisblijven en in en om het huis investeren. Twenteschuttingen heeft reeds een goed gevulde orderportefeuille tot medio 2021.

De schoonheidssalon draaide na de lock down begin dit jaar weer als vanouds. Ook na de tweede lock down (bedrijf is per 15-12 weer tijdelijk dicht), verwacht de onderneemster dat de omzet snel weer terugveert op het normale niveau. 

De rente- en aflossingsverplichtingen kunnen goed worden opgebracht. Zelfs bij een 'worst case' scenario kan nog steeds aan de verplichtingen worden voldaan. Het bedrijf heeft een goede solvabiliteit opgebouwd. Kortom, ons inziens is de gevraagde financiering voor de aankoop van het vastgoed van de buren van de ondernemers verantwoord.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.