TREE Eclipse Holding B.V.

Herfinanciering bestaande lening, verbouwing en verduurzaming.

1. In het kort

Kredietnemer:

TREE Eclipse Holding B.V.

Doel:

Herfinanciering, verbouwing en verduurzaming kantoorpand Eclipse te Capelle aan den Ijssel

Ondernemers:

Erik Troost (1975)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.750.000,= waarvan EUR 1.500.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinanciers:

NLI Bedrijfsleningenfonds I en NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

12% rente per jaar, waarvan 0,25% per maand (3% per jaar) opgerold en uitgekeerd wordt bij aflossing van de lening

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt volledig afgelost op einddatum

Zekerheden:

Verpanding aandelen TREE Eclipse Holding B.V, prioriteitsaandeel in TREE Eclipse Holding B.V en een persoonlijke borgstelling van de ondernemer ad EUR 500.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemer Erik Troost is een professionele vastgoedspecialist (o.a. Bank of Scotland, ABN AMRO, PwC Real Estate Corporate Finance) met een eigen adviespraktijk en bovendien een eigen vastgoedportefeuille. Voor één van de objecten in portefeuille, te weten het kantoorpand Eclipse te Capelle aan den IJssel, zie https://riviumquadrant75.nl/, is er behoefte aan een additionele financiering. Het pand wordt gehouden ten behoeve van de verhuur. Het kantoorpand ligt op een goede zichtlocatie naast de A16.

Het vastgoed is reeds gefinancierd door HYPO Noe. Met deze Oostenrijkse bank (eerste hypotheekhouder) is een vast rentecontract afgesloten op een tarief van 2,55% per jaar. Gedurende de looptijd wordt er 11% afgelost.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om additioneel EUR 1.750.000,= te verstrekken. Hiervan wordt EUR 250.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds I en het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I. De financiering is bedoeld voor herfinanciering, verbouwing en verduurzaaming.

De gecontracteerde jaarlijkse huurstroom ligt momenteel op EUR 760.000,= bij een bezettingsgraad van 95%. Vanuit deze huurinkomsten kunnen de operationele en financieringslasten ruim worden opgebracht.

De rentevergoeding bedraagt 12% per jaar waarvan 0,25% per maand (3% op jaarbasis) opgerold en uitgekeerd wordt bij aflossing. De looptijd van de lening bedraagt 24 maanden en is hiermee korter dan de gemiddelde looptijd van de huurcontracten. Aflossing vindt plaats door verkoop of door herfinanciering in uiterlijk 2025. Op basis van de huidige inzichten biedt de exploitatie en door de reguliere aflossing op de lening van Hypo Noe voldoende mogelijkheden tot herfinanciering.

Bij de door taxateur Cushman & Wakefield gehanteerde huurfactor bedraagt de waarde van het vastgoed EUR 8,7 mln. Daarmee komt de Loan-to-Value (gezamenlijke leensom van de bank en investeerders t.o.v. de waarde van het pand) uit op 65%.

Conform de leningovereenkomst van Hypo Noe is het niet toegestaan een recht van tweede hypotheek te vestigen ten behoeve van investeerders. Om toch zekerheid aan het vastgoed te ontlenen, krijgen investeerders een prioriteitsaandeel met een aantal specifieke rechten en verpanding van de aandelen in de holding. Dit geeft de Stichting Zekerheden NLInvesteert t.b.v. de investeerders, afgezien van het eerste hypotheekrecht v.d. bank:

  • een blokkaderecht op verkoop van het vastgoed en of aandelen van de BV’s indien dit de positie van investeerders benadeelt;
  • de gelegenheid om verkoop van de holding, werkmaatschappij en het vastgoed te initiëren.

 In de leningovereenkomst is bovendien een ‘no-change-of- control’ vastgelegd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.