THR Marine Holding B.V.

Financiering aankoop onroerend goed. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

THR Marine B.V., THR Marine Holding B.V.

Doel:

Financiering aankoop onroerend goed.

Ondernemer:

Tom Jonker (1967) en Herman Roose (1965)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.500.000,= (EUR 300.000,= reeds ingevuld)

Cofinancier:

NL Credit Services

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

30 maanden

Aflossingsschema:

De maandelijkse aflossingen vangen aan op 1 april 2022 en bedragen EUR 10.000,=, het restant wordt ineens afgelost op einddatum.

Zekerheden:

Eerste hypotheek (taxatiewaarde pand EUR 1.425.000,=), eerste pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen, borgstelling ondernemers.

Wat vindt NLInvesteert?

THR is een productiebedrijf dat al jaren voor vrijwel de gehele scheepsbouw anker- en verhaal- en sleeplieren maakt. Naast lieren vervaardigt de onderneming onder licentie ankers onder de wereldwijd bekende merknaam in de scheepvaartindustrie POOL® en mooring equipment. THR is werldwijd voor vele rederijen preferred supplier.

In 2019 is de onderneming door het management overgenomen en verzelfstandigd. Sindsdien ontwikkelt de onderneming zich goed. Het eerste jaar is winstgevend afgesloten en het orderboek ontwikkelt zich positief. 2021 blijkt een uitdagend jaar. Zo hebben knelpunten in de supply chain (impact corona) geleid tot extra kosten, vooral extra logistieke kosten. Door de inkoop dichter bij huis (Europa/NL) te organiseren verwacht THR slagvaardiger te kunnen opereren.

De ondernemers zijn in de gelegenheid om het vastgoed dat nu wordt gehuurd, te kopen. Het bedrijf is er al decennia gevestigd. De koopsom is reeds in 2019 bij de verzelfstandiging, overeengekomen. De locatie in Groningen is goed. Dit wordt bevestigd door de taxatie.

Voor de aankoop van het pand is inclusief kosten, een bedrag van EUR 1.300.000,= benodigd. Daarnaast wordt een lopende lening van EUR 200.000,= voor de voorfinanciering van orders uit China geherfinancierd. Aflossingen op de lening gaan in per 01-04-2022 en bedragen EUR 10.000,= per maand.

Uit de huidige exploitatie van de onderneming, kunnen de lasten goed worden opgebracht.

Aan investeerders via NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 1.500.000,= te verstrekken, tegen een rentepercentage van 8,25% en een looptijd van maximaal 30 maanden. Aflossingen: EUR 10.000,= per maand vanaf 01-04-2022. Het restant wordt ineens afgelost op einddatum door herfinanciering.

Als zekerheid wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het pand (marktwaarde: EUR 1.425.000,=). Daarnaast geldt er een eerste pandrecht de bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen. Tenslotte geven de ondernemers een borgstelling af van EUR 200.000,=.

Corona
De impact van Corona wordt door THR hoofdzakelijk gevoeld door vertraging en uitval in de supply chain. Er is geen sprake van vraaguitval. De begrote omzet lieren voor 2022 is begin december 2021 al ruimschoots in de orderportefeuille en loopt door tot in 2024. De intake van nieuwe orders in 2021 bedraagt 170% van het budget. Er wordt vanzelfsprekend minder gereisd, maar met videodiensten is hier een goed alternatief voorhanden. Het internationale handelsverkeer vindt doorgang en stelt THR in staat haar orders uit te leveren.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.